Bakalářské studijní programy


Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika - robot 

Cílem bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika je připravit pro praxi vybavené odborníky, kteří umí s využitím získaných znalostí a dovedností použitím moderních metod a technologií systémově řešit širokou škálu problémů z oblasti aplikované informatiky. Tento profesně orientovaný studijní program je aktuálně v akreditačním řízení.

Více informací

Učitelství pro střední školy

Učitelství 

Cílem studia bakalářského programu Učitelství pro střední školy – specializace Informatika je připravit absolventy pro výkon učitelské profese. Mají znalosti i dovednosti týkající se vzdělávání žáků, řízení třídy i řešení specifických situací spojených s výukou a žáky.

Více informací