Podmínky přijetí ke studiu

Podmínky přijetí se řídí platným opatřením děkana PřF pro daný akademický rok.


Více informací pro všechny akreditované studijní programy PřF: https://www.prf.jcu.cz/uchazec/informace-k-podavani-prihlasek-prijimaci-rizeni.html

Absolventům vyšších odborných škol (VOŠ), s nimiž má Přírodovědecká fakulta uzavřenu Smlouvu o spolupráci, může děkan podle článku 24, odstavce 5 Studijního a zkušebního řádu JU uznat vybrané předměty absolvované v předchozím nebo souběžném studiu v akreditovaném vzdělávacím programu na této vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí.

V současné době má PřF uzavřenu smlouvu o spolupráci se:

  • Střední průmyslovou školou a Vyšší odbornou školou Písek, Karla Čapka 402 (smlouva je zde).
  • Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí, Budějovická 421
  • Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527, Velešín, (https://www.sosvel.cz)