Aplikovaná informatika

Pokud studenti přicházejí z jiných fakult a oboru, pak je třeba, aby buď doložili, nebo složili kurzy vstupního minima.


Důležité je, že mnohé kurzy vstupního minima jsou prerekvizitami pro kurzy navazujícího magisterského studia. Pokud si student chce zapsat kurz navazujícího magisterského studia, pak by měl zvážit, zdali má znalosti odpovídajících kurzů vstupního minima. Pokud ne, tak si nejprve zapíše příslušné kurzy vstupního minima.

Kurzy vstupního minima oboru Aplikovaná informatika na PřF:

 • Algoritmy II
 • Architektura počítačů II
 • Pravděpodobnost a matematická statistika
 • Pokročilé databázové systémy
 • Počítačová kriminalita
 • Teoretická informatika
 • Bezpečnost informačních systémů
 • Počítačové sítě II
 • Teorie informace
 • Výpočetní inteligence
 • Data minimg
 • Prostředky osobní identifikace, biometrie
 • Objektové programování II (Java) nebo Objektové programování v C#