Podmínky přijetí ke studiu

Podmínky přijetí se řídí platným opatřením děkana PřF pro daný akademický rok.


Více informací pro všechny akreditované studijní programy (SP) PřF: https://www.prf.jcu.cz/uchazec/informace-k-podavani-prihlasek-prijimaci-rizeni.html

 • Součástí přijímacího řízení do navazujících SP je vždy ústní pohovor. Na něm se rámcově žjišťuje:
  • Úroveň znalostí z oblasti "Computer Science" v rozsahu SZZ bakalářské úrovně.
  • Motivace uchazeče o studium.
  • Základní informace o předchozím studiu a bakalářské kvalifikační práci.
  • Rámcová představa o tématu budoucí (diplomové) kvalifikační práce.
  • Ověření znalosti anglického jazyka na úrovni B2.
 • Studentovi může být prominuto přijímací řízení pokud dosáhl excelentních výsledků během svého předchozího studia.