Přijetí ke studiuAbsolventům vyšších odborných škol, s nimiž má Přírodovědecká fakulta uzavřenu Smlouvu o spolupráci, může děkan podle článku 24, odstavce 5 Studijního a zkušebního řádu JU uznat předměty absolvované v předchozím nebo souběžném studiu v akreditovaném vzdělávacím programu na této vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí.

V současné době má PřF uzavřenu smlouvu o spolupráci se:

  • Střední průmyslovou školou a Vyšší odbornou školou Písek, Karla Čapka 402 (smlouva je zde).
  • Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí, Budějovická 421
  • Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527, Velešín, (https://www.sosvel.cz)