Speciální programy


Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy Program (Netacad) je revoluční - inovativní - modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Jde o společnost Cisco Systems, vzdělávací instituce, instituce státní správy a podnikatelskou sféru. Cílem programu je prispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.

Více info

Oracle Academy

Oracle Academy je komplexní nabídka pro střední, vysoké a vyšší odborné školy s technickým zaměřením. Připravuje studenty na kariéru v oboru informačních technologií a pedagogům poskytuje odborný rozvoj, který jim pomáhá v lepší orientaci a získávání aktualních informací pro výuku.

Více info