Oracle Academy

Oracle Academy je komplexní nabídka pro střední, vysoké a vyšší odborné školy s technickým zaměřením. Připravuje studenty na kariéru v oboru informačních technologií a pedagogům poskytuje odborný rozvoj, který jim pomáhá v lepší orientaci a získávání aktualních informací pro výuku.


Oracle_Academy_n_logo

Korporátní program

Oracle Academy Česká republika pracuje ve dvou úrovních. První jekorporátní program, který je vytvořen pro jednotlivé stupně škol a nabízí tři výukové cesty. Principem je poskytnutí software a produktů Oracle k výukovým účelům, spolu s curriculy (studijními materiály) a podporou.

První cesta, Introduction to Computer Science, je nejvhodnější do prostředí středních škol. Studenti se učí základům programování SQL a PL /SQL pomocí web treningu a práce s instruktorem. N a závěr mohou úspěšní studenti získat certifikát. Pedagogové absolvují odborný kurz a uspěšně jej ukoncují certifikací.

Cesta druhá, Advanced Computer Science, poskytuje školám kromě software také vývojové nástroje a produkty Oracle Database a Oracle Application Server. Je ideální pro školy, které chtějí integrovat technologii a výukové materiály do studijních programů.

Třetí cestu, Enterprise Business Application, využívají fakulty a vysoké školy, které jsou zaměřeny na obchod a informatiku. Studenti, kteří se kurzů účastní jsou připraveni na celou řadu oborů, od financí, zdravotnictví a telekomunikací.

V současné době stoupá zájem technických škol o členství v Oracle Academy. Výhodou je především možnost, vybrat si mezi instalací do vlastních systémů nebo přistupovat k software přes webový prohlížeč. Členy Oracle Academy je nyní 34 středních, 12 vysokých a 5 vyšších odborných škol.

Lokální aktivity

Oracle Academy v České republice však kromě korporátního programu působí také v dalších, lokálních aktivitách. V současné době vytváří svou vlastní vzdělávací strategii, podle které se budou dále ubírat její kroky a další co nejeefektivnější spolupráce se školami.

Mezi další akce pořádané v rámci Oracle Academy patří Oracle Roadshow pořádaná ve spolupráci s vysokými školami, technologická setkání se studenty VŠ, semináře pro učitele a studenty SŠ a mnohé další.

(převzato z https://www.oracle.com/global/cz/charity/academy.html)

Certifikace

V rámci výuky databází na ÚAI je možno získat certifikát vydaný ve spolupráci s Oracle Česká Republika. Tento certifikát jednak dokladuje absolvování kurzu databází a jednak opravňuje ke slevě při získávání komerčních certifikátu Oracle. Jejich nabídku naleznete zde. Pro bližší informace se obraťte na pana Miloše Prokýška.