Integrativní biologie


Garant: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Kontakt: tel. 387772229;  e-mail: tomas.dolezal@prf.jcu.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Entomologický ústav, Parazitologický ústav a Ústav molekulární biologie rostlin, České Budějovice a Mikrobiologický ústav AV ČR Třeboň.

Charakteristika: Doktorský program Integrativní biologie sdružuje obory biologie, které využívají podobné metodické přístupy z oblastí molekulární a buněčné biologie, molekulární až orgánové fyziologie a biochemie, imunologie, infekční biologie, proteomiky, genetiky a genomiky, podpořené bioinformatikou a matematickým modelováním. Doktorský program pokrývá molekulárně buněčnou a vývojovou biologii a fyziologii na myších a hmyzích modelech, rostlinách i jednobuněčných organismech, molekulární fylogenetiku, evoluční cytogenetiku a molekulární integrativní fyziologii a imunologii s vybranými biomedicínskými problémy.

integrativni biologie.png