Dodatek k rozhodnutím o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2020/2021


Dodatek č. 2 k
Rozhodnutím o podmínkách přijetí
ke studiu v bakalářských studijních programech
pro akademický rok 2020/2021

S ohledem na uzavření škol a stav nouze vyhlášené Vládou České republiky v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 stanovuji posunutí termínů pro odevzdání přihlášek ke studiu a doprovodných dokladů následujícím způsobem:

Bakalářské studijní programy realizované v českém jazyce 

  • Termín odevzdání přihlášek pro hlavní kolo přijímacího řízení se prodlužuje do 15. 5. 2020. 
  • Termín pro doručení dokladů o ukončeném středoškolském vzdělání se prodlužuje do 30. 9. 2020, 11:00.
  • Termín pro doručení výpisů z třídního katalogu nebo ročníkových vysvědčení se prodlužuje  do 31.7.2020. Doklady lze zasílat elektronicky na adresu uchazecBC@prf.jcu.cz. 
  • Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nejsou přijati podle článku 4 „Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2020/2021“, se koná 14. 7. 2020.
  • Termín odevzdání přihlášek pro doplňkové kolo přijímacího řízení zůstává beze změn.

 Bakalářský program Biochemie, obor Biological Chemistry

  • Termín odevzdání přihlášek pro hlavní kolo přijímacího řízení se prodlužuje do 15. 5. 2020. 
  • Termín pro doručení dokladů o ukončeném středoškolském vzdělání se prodlužuje do 30. 9. 2020, 11:00.
  • Termín pro doručení výpisů z třídního katalogu nebo ročníkových vysvědčení se prodlužuje do 31.7.2020. Doklady lze zasílat elektronicky na adresu uchazecBC@prf.jcu.cz. 
  • Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří na střední škole neabsolvovali minimálně tři roky výuky chemie a tři roky výuky matematiky, se koná 14. 7. 2020.

 

 V Českých Budějovicích,31. 3. 2020 

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

PDF