Dodatek k rozhodnutím o podmínkách přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech pro akademický rok 2020/2021


Dodatek č. 1 k
Rozhodnutím o podmínkách přijetí
ke studiu v navazujících magisterských studijních programech
pro akademický rok 2020/2021

S ohledem na uzavření škol a stav nouze vyhlášené Vládou České republiky v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 stanovuji posunutí termínů pro odevzdání přihlášek ke studiu a doprovodných dokladů následujícím způsobem:

Navazující magisterské studijní programy vyjma programu Ecology

  • Termín odevzdání přihlášek pro hlavní kolo přijímacího řízení se prodlužuje do 22. 5. 2020.
  • Termín pro doručení dokladů o ukončeném bakalářském vzdělání se prodlužuje do 30. 9. 2020.
  • Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nejsou přijati podle článku 5 „Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech pro akademický rok 2020/2021“, se koná 4. 8. 2020.

 

V Českých Budějovicích, 31. 3. 2020

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

PDF