Seznam oborů včetně uplatnitelnosti


Bakalářské obory

Podrobnosti o jednotlivých programech a oborech:

Přeshraniční studium v angličtině ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci

Studium pro budoucí středoškolské učitele lze na PřF kombinovat z těchto oborů: Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika, Informatika. 

Magisterské obory

Biologické obory a specializace na katedrách

Nebiologické obory na ústavech

Doktorské obory

Podrobnosti o jednotlivých programech a oborech: