Aktuality

V rámci podpory zavádění prvků digitálních kompetencí do výuky na školách zpracují odborníci z Katedry aplikované informatiky metodické materiály a v období 2021 - 2023 zrealizují 20 metodických workshopů zaměřených na rozvoj digitálních kompetencí pedagogů a žáků základních a středních škol.

Nový studijní program DVPP - Učitelství biologie pro SŚ

02.06.2021

Přírodovědecká fakulta JU získala novou akreditaci v systému DVPP v programech k rozšíření odborné kvalifikace - učitelství biologie pro SŠ. Obor lze stdudovat ve dvou variantách: i) rozšíření učitelské kvalifikace o další předmět či ii) rozšíření učitelské kvalifikace ze ZŠ na SŠ.

Více


Přihlášky pro DVPP

02.04.2021

Do 15.6.2021 je možné podat přihlášku ke studiu programu pro zvýšení učitelské kvalifikace (DVPP)

Více

Záchranný kruh matematiky

17.01.2021

Studenti studijního programu učitelství matematiky pro SŠ poskytovali od začátku semestru do Vánoc individuální konzultace z matematiky studentům prvních ročníků všech bakalářských studijních programů (i neučitelských).

Více