Bakalářské obory

Jihočeská univerzita byla úspěšná v získání institucionální akreditace pro studium učitelství pro SŠ. Akreditace máme platné do roku 2028. Budoucí středoškolští učitelé biologie, chemie, fyziky, informatiky, matematiky a nově i geografie jsou na JU připravováni na Přírodovědecké fakultě. Všechny bakalářské obory jsou prezenční se standardní délkou studia 3 roky .


Akademický rok 2021/22

V akademickém roce 2020/21 přijímáme pro studium v bakalářských oborech učitelství pro SŠ  110 uchazečů (maior i minor na PřF) a dalších 20 uchazečů pro kombinace s učitelstvím angličtiny (FF) nebo náboženství a etiky (TF).

Nově otevřený obor geografie (přihlášky v kombinaci s jakýmkoliv předmětem zaštiťovaným PřF bude možné podat až do 31.května 2021)!

V bakalářském studiu lze studovat dvouoborové studium v několika variantách. 

I. Oba obory se studují na Přírodovědecké fakultě

Uchazeč si může vybrat libovolnou variantu z následující nabídky: biologie, chemie, fyzika, informatika, matematika, geografie  tedy:

1. biologie (maior) - chemie (minor) NEBO chemie (maior) - biologie (minor) 

2. biologie (maior) - fyzika (minor) NEBO fyzika (maior) - biologie (minor) 

3. biologie (maior) - informatika (minor) NEBO informatika (maior) - biologie (minor) 

4. biologie (maior) - matematika (minor) NEBO matematika (maior) - biologie (minor) 

5. chemie (maior) - fyzika (minor) NEBO fyzika (maior) - chemie (minor) 

6. chemie (maior) - informatika (minor) NEBO informatika (maior) - chemie (minor) 

7. chemie (maior) - matematika (minor) NEBO matematika (maior) - chemie (minor) 

8. fyzika (maior) - informatika (minor) NEBO informatika (maior) - fyzika (minor) 

9. fyzika (maior) - matematika (minor) NEBO matematika (maior) - fyzika (minor) 

10. informatika (maior) - matematika (minor) NEBO matematika (maior) - informatika (minor) 

11. geografie (maior) - chemie (minor) NEBO chemie (maior) - geografie (minor) 

12. geografie (maior) - fyzika (minor) NEBO fyzika (maior) - geografie (minor) 

13. geografie (maior) - informatika (minor) NEBO informatika (maior) - geografie (minor) 

14. geografie (maior) - matematika (minor) NEBO matematika (maior) - geografie (minor) 

15. geografie (maior) - biologie (minor) NEBO biologie (maior) - geografie (minor)

(Označení "maior-minor" nehraje v tomto případě žádnou roli, liší se jen tím, že v plánu "maior" jsou uvedeny předměty, které pro Přírodovědeckou fakultu vyučují kolegové z Pedagogické fakulty, a dále některé společné předměty pro všechny obory (např. Úvod do studia atd.). Nezáleží tedy na tom, zda se uchazeč zapíše na "maior" či "minor", jde jen o administrativní záležitost.)

II. Obory nabízené ve spolupráci s Filozofickou fakultou JU nebo s Teologickou fakultou JU

Nabízíme také studium učitelství pro SŠ ve spolupráci s  Filozofickou fakultou nebo s Teologickou fakultou. Pokud se student zapíše na Přírodovědeckou fakultu, je jeho plán "maior" z Přírodovědecké fakulty.

Uchazeč si může vybrat z následující nabídky oborů:

11. matematika (maior, PřF) - angličtina (minor, FF)  NEBO angličtina (maior, FF) - matematika (minor, PřF)

12. fyzika (maior, PřF) - angličtina (minor, FF)  NEBO angličtina (maior, FF) - fyzika (minor, PřF)

13.-17. libovolná aprobace (Bi, Fy, Chem, Inf, Mat - maior, PřF) - náboženství a etika  (minor, TF)  NEBO náboženství a etika (maior, TF) - libovolná aprobace (Bi, Fy, Chem, Inf, Mat - minor, PřF)

Vážení a milí uchazeči, s dotazy se prosím obracejte na proděkanku pro učitelské obory Janu Kalovou. Kontakt: ucitelstvi@prf.jcu.cz.