Bakalářské obory

Jihočeská univerzita byla úspěšná v získání institucionální akreditace pro studium učitelství pro SŠ. Akreditace máme platné do roku 2028. Budoucí středoškolští učitelé biologie, chemie, fyziky, informatiky a matematiky jsou na JU připravováni na Přírodovědecké fakultě.


Akademický rok 2020/21

V bakalářském studiu lze studovat dvouoborové studium v několika variantách. 

I. Oba obory se studují na Přírodovědecké fakultě

V tomto případě nehraje označení "maior-minor" žádnou roli, liší se jen tím, že v plánu "maior" jsou uvedeny předměty, které pro Přírodovědeckou fakultu vyučují kolegové z Pedagogické fakulty, a dále některé společné předměty pro všechny obory (např. Úvod do studia atd.). Nezáleží na tom, zda se uchazeč zapíše na "maior" či "minor", jde jen o administrativní záležitost.

Uchazeč si může vybrat libovolnou variantu z následující nabídky: biologie, chemie, fyzika, informatika, matematika,  tedy:

1. biologie (maior) - chemie (minor) NEBO chemie (maior) - biologie (minor) - obě možnosti jsou vzhledem k budoucím  absolvovaným předmětům zcela totožné

2. biologie (maior) - fyzika (minor) NEBO fyzika (maior) - biologie (minor) - obě možnosti jsou vzhledem k budoucím  absolvovaným předmětům zcela totožné

3. biologie (maior) - informatika (minor) NEBO informatika (maior) - biologie (minor) - obě možnosti jsou vzhledem k budoucím  absolvovaným předmětům zcela totožné

4. biologie (maior) - matematika (minor) NEBO matematika (maior) - biologie (minor) - obě možnosti jsou vzhledem k budoucím  absolvovaným předmětům zcela totožné

5. chemie (maior) - fyzika (minor) NEBO fyzika (maior) - chemie (minor) - obě možnosti jsou vzhledem k budoucím  absolvovaným předmětům zcela totožné

6. chemie (maior) - informatika (minor) NEBO informatika (maior) - chemie (minor) - obě možnosti jsou vzhledem k budoucím  absolvovaným předmětům zcela totožné

7. chemie (maior) - matematika (minor) NEBO matematika (maior) - chemie (minor) - obě možnosti jsou vzhledem k budoucím  absolvovaným předmětům zcela totožné

8. fyzika (maior) - informatika (minor) NEBO informatika (maior) - fyzika (minor) - obě možnosti jsou vzhledem k budoucím  absolvovaným předmětům zcela totožné

9. fyzika (maior) - matematika (minor) NEBO matematika (maior) - fyzika (minor) - obě možnosti jsou vzhledem k budoucím  absolvovaným předmětům zcela totožné

10. informatika (maior) - matematika (minor) NEBO matematika (maior) - informatika (minor) - obě možnosti jsou vzhledem k budoucím  absolvovaným předmětům zcela totožné

II. Obory nabízené ve spolupráci s Filozofickou fakultou JU

Od akademického roku 2020/21 nabízíme také studium učitelství pro SŠ ve spolupráci s  Filozofickou fakultou. Pokud se student zapíše na Přírodovědeckou fakultu, je jeho plán "maior" z Přírodovědecké fakulty.

Uchazeč si může vybrat z následující nabídky oborů:

11. matematika (maior, PřF) - angličtina (minor, FF)  NEBO angličtina (maior, FF) - matematika (minor, PřF)

12. matematika (maior, PřF) - francouzština (minor, FF)  NEBO francouzština (maior, FF) - matematika (minor, PřF)

13. fyzika (maior, PřF) - angličtina (minor, FF)  NEBO angličtina (maior, FF) - fyzika (minor, PřF)

14. fyzika (maior, PřF) - francouzština (minor, FF)  NEBO francouzština (maior, FF) - fyzika (minor, PřF)

Vážení a milí uchazeči, s dotazy se prosím obracejte na proděkanku pro učitelské obory Janu Kalovou. Kontakt: jkalova(at)prf.jcu.cz.