Výzkumná infrastruktura C4SYS schválená

30.12.2015

Výzkumná infrastruktura C4Sys (Centrum pro systémovou biologii) je víceúčelová platforma, která umožní rozsáhlý výzkum systémové biologie v České republice a udrží ji v čele této rychle se vyvíjející oblasti prostřednictvím pevného propojení se zeměmi dominujícími v systémové biologii.


C4Sys sdružuje 10 výzkumných skupin ze 4 partnerských institucí z ústavů AV ČR (Mikrobiologický ústav, Centrum výzkumu globální změny) i z univerzit (Jihočeská univerzita, Masarykova univerzita). Za Přírodovědeckou fakultu JU jsou součástí C4Sys tři skupiny:

Vector-host-pathogen interactions - pod vedením Prof. L. Grubhoffera (Katedra parazitologie)

Protein-carbohydrate interactions - pod vedením Dr. J. Štěrby (Katedra chemie a biochemie)

Stable isotope fractionation - pod vedením Prof. J. Šantrůčka (Katedra experimentální biologie rostlin)

Hlavním řešitelem projektu je Prof. R. Ettrich (Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i. a Katedra chemie a biochemie PřF JU)