Menu

Aktuálně

State exams and defences in January 2019

Biol. Chemistry MSc state exams and defences - 21. 1. Biol. Chemistry BSc state exams - 24. 1. Biol. Chemistry BSc defences - 28. 1.

Více

Prof. RNDr. Libor Gruhoffer, CSc. Dr h.c. will be awarded a honorary doctorate by the Johannes Kepler University

Rector of the Johannes Kepler University in Linz will award Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Dr.h.c. a honorary doctorate for his achievements in the field of biochemistry and for development of collaboration between the University of South Bohemia and the Johannes Kepler University in Linz. The honorary doctorate will be awarded on Nov. 20th 2018

Více

INTER-ACTION project with Dr. Marshall E. Bloom, NIAID

Prof. L. Grubhoffer is a PI of a newly funded project "Flavivirus-host interactions on the transcriptional and translational level", in collaboration with Dr. Marshall E. Bloom (Laboratory of Virology, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH, Rocky Mountain Laboratories, USA).

Více

Závazná pravidla pro kvalifikační práce na Ústavu chemie PřF JU

Od 20. srpna 2018 jsou platná Závazná pravidla pro kvalifikační práce na Ústavu chemie PřF JU.

Více

Změny ve studiu chemie

Více

Nový projekt v podprogramu INTER-ACTION, Ruská Federace (LTARF18)

Týmy Prof. L. Grubhoffera (hlavní řešitel, PaÚ BC AVČR) a J. Štěrby (spoluřešitel, PřF JU) řeší v letech 2018 - 2020 nový projekt v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION, Ruská Federace (LTARF18).

Více

Obhajoby a státnice květen, červen 2018

Více

Biological Chemistry anniversary

On Tuesday, October 10th, we will celebrate 10 years of cross-border Biological Chemistry study program. Celebration will take place in Linz - Uni-Center, Festsaal of Johannes Kepler University.

Více

Obhajoby a státnice květen-červen

Více

Chemický seminář pro 3. ročník - LS 2017

Více

  • (46.215KB)


<< předchozí 1 2 následující >>