Menu

Aktuálně

Změny ve studiu chemie

Více

JKU position 20hr

JKU Faculty of Engineering and Natural Sciences announces an immediate job opening for a Graduate Teaching Assistant (must hold a Diploma/Master’s degree) for a 20-hour/week, four-year position at the Institute of Organic Chemistry

Více

Nový projekt v podprogramu INTER-ACTION, Ruská Federace (LTARF18)

Týmy Prof. L. Grubhoffera (hlavní řešitel, PaÚ BC AVČR) a J. Štěrby (spoluřešitel, PřF JU) řeší v letech 2018 - 2020 nový projekt v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION, Ruská Federace (LTARF18).

Více

Obhajoby a státnice květen, červen 2018

Více

Cena Shimadzu 2018

Firma Shimadzu Corp., jeden z předních výrobců analyti ckých přístrojů na světě ve spolupráci s Českou společností chemickou a fi rmou Conti pro a.s. vyhlašuje osmnáctý ročník soutěže CENA SHIMADZU 2018

Více

FEBS course 2018

The practical course named “Advanced methods in macromolecular crystallization VIII“ will take place at the Academic and University Center at Nove Hrady (Czech Republic) from June 10th to June 16th, 2018.

Více

FEBS 2018

The FEBS Congress aims to provide an outstanding international forum in the area of Europe and neighbouring regions for the face to face exchange of knowledge and ideas across the molecular life sciences. Registration is open!

Více

Biological Chemistry anniversary

On Tuesday, October 10th, we will celebrate 10 years of cross-border Biological Chemistry study program. Celebration will take place in Linz - Uni-Center, Festsaal of Johannes Kepler University.

Více

Obhajoby a státnice květen-červen

Více

Chemický seminář pro 3. ročník - LS 2017

Více

  • (46.215KB)


<< předchozí 1 2 následující >>