Menu

Aktuálně

Změny ve studiu chemie

Více

Nový projekt v podprogramu INTER-ACTION, Ruská Federace (LTARF18)

Týmy Prof. L. Grubhoffera (hlavní řešitel, PaÚ BC AVČR) a J. Štěrby (spoluřešitel, PřF JU) řeší v letech 2018 - 2020 nový projekt v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION, Ruská Federace (LTARF18).

Více

Obhajoby a státnice květen, červen 2018

Více

Cena Shimadzu 2018

Firma Shimadzu Corp., jeden z předních výrobců analyti ckých přístrojů na světě ve spolupráci s Českou společností chemickou a fi rmou Conti pro a.s. vyhlašuje osmnáctý ročník soutěže CENA SHIMADZU 2018

Více

Biological Chemistry anniversary

On Tuesday, October 10th, we will celebrate 10 years of cross-border Biological Chemistry study program. Celebration will take place in Linz - Uni-Center, Festsaal of Johannes Kepler University.

Více

Obhajoby a státnice květen-červen

Více

Chemický seminář pro 3. ročník - LS 2017

Více

Výherci Ceny Karla Štulíka

Odborná porota ocenila výherce Ceny Karla Štulíka a udělila pět zvláštních cen

Více

Obhajoby ÚCH 01/2017

bakalářské obhajoby - Chemie - 19. 1. 2017, místnost C4 magisterské obhajoby - Biological Chemistry - 19. 1. 2017, místnost C3 magisterské obhajoby - 19. 1. 2017 a 20. 1. 2017, místnost C4

Více

O cenu Karla Štulíka 2017 bude soutěžit 21 studentů

Do soutěže O cenu Karla Štulíka 2017 se přihlísilo celkem 21 soutěžících z 8 českých a slovenských univerzit.

Více

  • (46.215KB)


<< předchozí 1 2 následující >>