Aktualizace počtu odevzdávaných kvalifikačních prací dle Opatření P1

27.11.2019

19. 11. 2019 začalo platit upravené Opatření proděkana pro studium P1, které kromě jiného upravuje i počty odevzdaných prací.