Nový projekt v podprogramu INTER-ACTION, Ruská Federace (LTARF18)

04.05.2018

Týmy Prof. L. Grubhoffera (hlavní řešitel, PaÚ BC AVČR) a J. Štěrby (spoluřešitel, PřF JU) řeší v letech 2018 - 2020 nový projekt v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION, Ruská Federace (LTARF18).


Projekt s názvem Vývoj technologie pro časnou detekci klíšťové encefalitidy založené na změnách v genové expresi a produkci proteinů u antigen-prezentujících buněk je řešen v spolupráci s týmem moskevského Institute of Biomedical Chemistry (hlavní řešitel Dr. Andrey Lisitsa).