Obhajoby a státnice (české obory) na ÚCH léto 2020

03.06.2020

Obhajoby - bakalářský obor Chemie

17. 7. 2020, 8:00 - 9:00, C4

Obhajoby - magisterský obor Chemie životního prostředí

17. 7. 2020, 9:00 - 12:00, C4

Státnice - magisterský obor Chemie životního prostředí

17. 7. 2020, 13:00-15:00, C4

Státnice - bakalářský obor Chemie

22. 7. 2020, 9:00 - 11:00, laboratoř 205