Obhajoby a státnice květen, červen 2018

02.05.2018

obhajoby - bakalářské
24. 5. 2018, posluchárna C5
téma školitel
8:00 - 8:50 Toxicita vybraných antiarytmik (verapamilu a diltiazemu) pro vodní organismy (Daphnia magna) doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
9:00 - 9:50 Fotochemická degradace antibiotika ciprofloxacinu doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
10:00 - 10:50 Antidepresiva - výskyt v přírodních vodách, účinky na organismy, možnosti jejich fototransformace v přírodním prostředí doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
11:00 - 11:50 Xenobiotické látky jako endokrinní disruptory v přírodním prostředí se zřetelem k přírodním vodám doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
13:00 - 13:50 Identifikace promotorů klíšťat pro využití v molekulárně biologických aplikacích RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
14:00 - 14:50 Alergenogenní epitopy u klíšťat RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
15:00 - 15:50 Antivirotické účinky vybraných přírodních látek proti klíšťaty přenášeným patogenům u dendritických buněk. Neveřejná RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
16:00 - 16:50 Krystalizační experimenty DbeA z Bradyrhizobium elkanii USDA94 a její mutantní formy DbeA3 doc. RNDr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.
 

  

obhajoby - bakalářské
25. 5. 2018, posluchárna C5
téma školitel
8:00 - 8:50 Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení antibiotika ciprofloxacin ve vodě pomocí LC/MS Ing. David Kahoun, Ph.D.
15:00 - 15:50 Izolace fykobilinů ze sinice Synechocystis a možnost jejich následné esterifikace RNDr. Radek Litvín, Ph.D.
16:00 - 16:50 Teoretické studium interakce derivátů helicenu s DNA doc. Mgr. Martin Kabeláč, Ph.D.

 

obhajoby - magisterské
24. 5. 2018, posluchárna C5
téma školitel
17:00 - 17:50 Antivirotické účinky stilbenoidů proti klíšťaty přenášeným patogenům in vivo. Neveřejná RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.

 

obhajoby - magisterské
25. 5. 2018, posluchárna C5
téma školitel
9:00 - 9:50 Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení 16 indikátorových polycyklických aromatických uhlovodíků dle US EPA ve vodě pomocí HPLC-PDA-FLD. Ing. David Kahoun, Ph.D.
10:00 - 10:50 Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu beta-N-methylamino-L-alaninu ve vodě a sinicích pomocí LC/MS Ing. David Kahoun, Ph.D.
13:00 - 13:50 Evaluation of negative stains for single particle analysis in electron microscopy Ing. Zdenko Gardian, Ph.D.

 

Státní zkoušky - magisterské
22. 5. 2018, posluchárna C5
předmět
8:30 - 9:00 Organická chemie
9:00 - 9:30 Organická chemie
9:30 - 10:00 Organická chemie
10:00 - 10:30 Ekologie
14:30 - 15:00 Didaktika chemie
15:00 - 15:30 Didaktika chemie
15:30 - 16:00 Didaktika chemie

 

Státní zkoušky - magisterské
25. 5. 2018, posluchárna C5
předmět
11:00 - 12:00 Chemie životního prostředí
14:00 - 14:50 Biochemie

state exams - bachelor Biological Chemistry
15. 6. 2018, posluchárna AV-P1, 9:00-12:00. Evaluation and results on 19. 6.
Biochemistry Molecular Biology and Genetics
Biology of Microorganisms

defences - bachelor Biological Chemistry
18. 6. 2018, posluchárna AV-P1, 9:00-12:00
téma školitel
8:00 - 8:45 The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D.
8:45 - 9:30 Pigment composition of photosynthetic light-harvesting complexes of eukaryotic alga Emiliania huxleyi RNDr. Radek Litvín, Ph.D.
9:30 - 10:15 Determination of polyols in matrix of Bombyx mori by GC MS method  Ing. Zahradníčková Helena, Ph.D.
10:15 - 11:00 Testing knockdown of nucleotidases and the effect on e-Ado production during immune response in Drosophila melanogaster larvae      doc. Mgr. Doležal Tomáš, Ph.D.
11:00 - 11:45 Characterization of mitochodrial proteins in Trypanosoma brucei  Peňa-Diaz Priscila, Ph.D.
12:45 - 13:30 Insights into the Evolutionary Conserved Mitochondrial Contact Site and Cristae Organization System in Trypanosoma brucei Through RNA Interference. doc. Mgr. Hassan Hashimi, Ph.D.
13:30 - 14:15 Analysis of mitochondrial bioenergetics of the bloodstream form of Trypanosoma brucei. RNDr. Alena Zíková, Ph.D.
14:15 - 15:00 The Biochemistry of bile acids and their HPLC-MS Analysis. RNDr. Petr Šimek, CSc.
15:00 - 15:45 Specimen preparation for Serial-Block Face Scanning Electron Microscopy and Contrast Evaluation by Transmission Electron Microscopy. RNDr. Marie Vancová, Ph.D.
15:45 - 16:30 Preparation of Specimens for Transmission Electron Microscopy using Freeze Substitution and Agitation. RNDr. Marie Vancová, Ph.D.
16:30 - 17:15 Understanding the pathogenic lifecycle of Borrelia duttonii Ryan Rego, Ph.D.
17:15 - 18:00 Establishing a tick-mouse model for the relapsing fever pathogen Borrelia duttonii Ryan Rego, Ph.D.
18:00 - 18:45 Cyanobacteria and microalgae associated with mosses in wet meadows (High Arctic). doc. Ing. Josef Elster, CSc.