Obhajoby a státnice květen, červen 2018

02.05.2018

obhajoby - bakalářské
24. 5. 2018, posluchárna C5
téma školitel
8:00 - 8:50 Eliška Dokoupilová Toxicita vybraných antiarytmik (verapamilu a diltiazemu) pro vodní organismy (Daphnia magna) doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
9:00 - 9:50 Martina Poncarová Fotochemická degradace antibiotika ciprofloxacinu doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
10:00 - 10:50 Pavlína Černá Antidepresiva - výskyt v přírodních vodách, účinky na organismy, možnosti jejich fototransformace v přírodním prostředí doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
11:00 - 11:50 Adéla Navrátilová Xenobiotické látky jako endokrinní disruptory v přírodním prostředí se zřetelem k přírodním vodám doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
13:00 - 13:50 Johana Mustacová Identifikace promotorů klíšťat pro využití v molekulárně biologických aplikacích RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
14:00 - 14:50 Hana Pejšová Alergenogenní epitopy u klíšťat RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
15:00 - 15:50 Kateřina Vejvodová Antivirotické účinky vybraných přírodních látek proti klíšťaty přenášeným patogenům u dendritických buněk. RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
Obhajoba K. Vejvodové je neveřejná!
16:00 - 16:50 Vendula Flanderová Krystalizační experimenty DbeA z Bradyrhizobium elkanii USDA94 a její mutantní formy DbeA3 doc. RNDr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.
 

  

obhajoby - bakalářské
25. 5. 2018, posluchárna C5
téma školitel
8:00 - 8:50 Jana Vaclová Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení antibiotika ciprofloxacin ve vodě pomocí LC/MS Ing. David Kahoun, Ph.D.
15:00 - 15:50 Milan Kalkuš Izolace fykobilinů ze sinice Synechocystis a možnost jejich následné esterifikace RNDr. Radek Litvín, Ph.D.
16:00 - 16:50 Jiří Kubelka Teoretické studium interakce derivátů helicenu s DNA doc. Mgr. Martin Kabeláč, Ph.D.

 

obhajoby - magisterské
24. 5. 2018, posluchárna C5
téma školitel
17:00 - 17:50 Bc. Hana Mašková Antivirotické účinky stilbenoidů proti klíšťaty přenášeným patogenům in vivo RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
Obhajoba Bc. H. Maškové je neveřejná!

 

obhajoby - magisterské
25. 5. 2018, posluchárna C5
téma školitel
9:00 - 9:50 Bc. Pavel Pilík Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení 16 indikátorových polycyklických aromatických uhlovodíků dle US EPA ve vodě pomocí HPLC-PDA-FLD. Ing. David Kahoun, Ph.D.
10:00 - 10:50 Karel Hořejší Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu beta-N-methylamino-L-alaninu ve vodě a sinicích pomocí LC/MS Ing. David Kahoun, Ph.D.
13:00 - 13:50 Sýkorová Eva Evaluation of negative stains for single particle analysis in electron microscopy Ing. Zdenko Gardian, Ph.D.

 

Státní zkoušky - magisterské
22. 5. 2018, posluchárna C5
předmět
8:30 - 9:00 Bc. Michaela Malíková Organická chemie
9:00 - 9:30 Bc. Kristýna Rejžková Organická chemie
9:30 - 10:00 Bc. Aneta Flekalová Organická chemie
10:00 - 10:30 Bc. Aneta Flekalová Ekologie
14:30 - 15:00 Bc. Aneta Flekalová Didaktika chemie
15:00 - 15:30 Bc. Michaela Malíková Didaktika chemie
15:30 - 16:00 Bc. Kristýna Rejžková Didaktika chemie

 

Státní zkoušky - magisterské
25. 5. 2018, posluchárna C5
předmět
11:00 - 12:00 Bc. Karel Hořejší Chemie životního prostředí
14:00 - 14:50 Bc. Eva Sýkorová Biochemie

state exams - bachelor Biological Chemistry
15. 6. 2018, posluchárna AV-P1, 9:00-12:00. Evaluation and results on 19. 6.
Biochemistry BÄR Anita
BAUMANN Dominik
BEŇOVÁ Michaela
BRAUNSHIER Stefan
GRAHAMMER Johannes
IELANSKYI Mykyta
LEIBETSEDER Felix
MAYR Yifan
POLÁŠKOVÁ Anna
RINGHOFER Brian
RÖHRNBACHER Simone
STEHRER Thomas
SVOBODA Lucia
TLAČIL Jan
Molecular Biology and Genetics
ALIVUK Edita
BÄR Anita
BAUMANN Dominik
BEŇOVÁ Michaela
BRAUNSHIER Stefan
GRAHAMMER Johannes
IELANSKYI Mykyta
LEIBETSEDER Felix
MAYR Yifan
POLÁŠKOVÁ Anna
RINGHOFER Brian
RÖHRNBACHER Simone
STEHRER Thomas
SVOBODA Lucia
TLAČIL Jan
Biology of Microorganisms BÄR Anita
BAUMANN Dominik
BEŇOVÁ Michaela
BRAUNSHIER Stefan
GRAHAMMER Johannes
IELANSKYI Mykyta
LEIBETSEDER Felix
MAYR Yifan
POLÁŠKOVÁ Anna
RINGHOFER Brian
RÖHRNBACHER Simone
STEHRER Thomas
SVOBODA Lucia
TLAČIL Jan

defences - bachelor Biological Chemistry
18. 6. 2018, posluchárna AV-P1, 9:00-12:00
téma školitel
8:00 - 8:45 RÖHRNBACHER Simone The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D.
8:45 - 9:30 TROPPMAIR Nina Nicole Pigment composition of photosynthetic light-harvesting complexes of eukaryotic alga Emiliania huxleyi RNDr. Radek Litvín, Ph.D.
9:30 - 10:15 TLAČIL Jan Determination of polyols in matrix of Bombyx mori by GC MS method  Ing. Zahradníčková Helena, Ph.D.
10:15 - 11:00 STEHRER Thomas Testing knockdown of nucleotidases and the effect on e-Ado production during immune response in Drosophila melanogaster larvae      doc. Mgr. Doležal Tomáš, Ph.D.
11:00 - 11:45 SVOBODA Lucia Characterization of mitochodrial proteins in Trypanosoma brucei  Peňa-Diaz Priscila, Ph.D.
12:45 - 13:30 CADENA Lawrence Rudy Insights into the Evolutionary Conserved Mitochondrial Contact Site and Cristae Organization System in Trypanosoma brucei Through RNA Interference. doc. Mgr. Hassan Hashimi, Ph.D.
13:30 - 14:15 IELANSKYI Mykyta Analysis of mitochondrial bioenergetics of the bloodstream form of Trypanosoma brucei. RNDr. Alena Zíková, Ph.D.
14:15 - 15:00 LEIBETSEDER Felix The Biochemistry of bile acids and their HPLC-MS Analysis. RNDr. Petr Šimek, CSc.
15:00 - 15:45 BAUMANN Dominik Specimen preparation for Serial-Block Face Scanning Electron Microscopy and Contrast Evaluation by Transmission Electron Microscopy. RNDr. Marie Vancová, Ph.D.
15:45 - 16:30 GRAHAMMER Johannes Preparation of Specimens for Transmission Electron Microscopy using Freeze Substitution and Agitation. RNDr. Marie Vancová, Ph.D.
16:30 - 17:15 BRAUNSHIER Stefan Understanding the pathogenic lifecycle of Borrelia duttonii Ryan Rego, Ph.D.
17:15 - 18:00 RINGHOFER Brian Establishing a tick-mouse model for the relapsing fever pathogen Borrelia duttonii Ryan Rego, Ph.D.
18:00 - 18:45 POLÁŠKOVÁ Anna Cyanobacteria and microalgae associated with mosses in wet meadows (High Arctic). doc. Ing. Josef Elster, CSc.