Menu

Obhajoby ÚCH 01/2017

bakalářské obhajoby - Chemie - 19. 1. 2017, místnost C4 magisterské obhajoby - Biological Chemistry - 19. 1. 2017, místnost C3 magisterské obhajoby - 19. 1. 2017 a 20. 1. 2017, místnost C4


Obhajoby bakalářských prací, obor Chemie (česky):

Datum konání:      19. 1. 2017

Místo konání:       C4                                                                                         

11:00 – 11:50        Klára Pilsová – Size exclusion chromatography – analytická metoda pro charakterizaci rozpuštěných organických látek

 13:00 – 13:45       Jan Bednář  – Optimalizace GC/MS metody stanovení silyl derivátů lignanů

 14:45 – 15:30        Radomír Vokurka  – Potenciální antivirotické účinky derivátů přírodních látek proti viru klíšťové encefalitidy

 15:35 – 16:20       Ivana Berková – Krystalizační studie nově izolované halogenalkandehalogenasy DgaA z Glacieocola agarilytica NO2

Obhajoby magisterských prací, obor Biological Chemistry (anglicky):

Datum konání:      19. 1. 2017

Místo konání:       C3                                                                                        

09:00 – 09:45 Dajana Tanasić, BSc.: The role of CG18446 gene in immune response in Drosophila melanogaster.

Obhajoby magisterských prací (česky):

Datum konání:      19. 1. 2017

Místo konání:       C4                                                                                   

9:00 – 9:55    Bc. Lydie Plačková – Vývoj metody na stanovení steroidních látek ve vodách

13:50 – 14:45    Bc. Jaroslav Ondruš – Význam sialovaných glykoprotinů pro klíště    

Datum konání:      20. 1. 2017

Místo konání:       C4                                                                                   

14:00 – 14:50     Bc. Lucie Keltnerová – Degradation of atrazine by homogeneous photocatalysis using Fe(III)/UV/air system and evaluation of potential toxicity of atrazine and its metabolites

9:00 – 9:55           Bc. Lydie Plačková – Vývoj metody na stanovení steroidních látek ve vodách