Závazná pravidla pro kvalifikační práce na Katedry chemie PřF JU

20.08.2018

Od 20. srpna 2018 jsou platná Závazná pravidla pro kvalifikační práce na Katedry chemie PřF JU.


Všem studentům dlrazně doporučujeme dodržování těchto pravidel.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny práce vypracované a obhajované na Katedry chemie PřF JU. V případě nesplnění některého z bodů 2 až 6 nebude student připuštěn k obhajobě, popř. bude práce hodnocena známkou 4 (NEVYHOVĚL).

Dále doporučujeme prostudovat Doporučení pro psaní prací.