Johannes Kepler University v Linzi udělí čestný doktorát Prof. RNDr. Liboru Grubhofferovi, CSc. Dr.h.c