Porota a organizační tým


Členové poroty:

doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (Ústecké materiálové centrum, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně) - předsedkyně odborné poroty

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova) - předseda odborné skupiny analytické chemie, Česká společnost chemická

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. (Ústav inženýrství pevných látek, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická)

Ing. Radmila Řápková (Chemické listy)

doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice)

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D. (Oddělení ochrany životního prostředí, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice)

doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D. (Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická)

doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)

doc. Ing. David Milde, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého)

 

Organizační tým:

RNDr. Ján Štěrba, Ph.D. (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

RNDr. Pavlína Věchtová (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

Bc. Pavlína Kočová (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

Mgr. Zuzana Vavrušková (ParÚ BC AVČR, v.v.i.)

Bc. Hana Mašková (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

Radomír Vokurka (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

Kateřina Vančurová

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)

Ing. Radmila Řápková (Chemické listy)

Mgr. Marie Hanzalová (Oddělení propagace a CŽV, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)