O Ústavu chemie

Hlavními směry výzkumu a vzdělávání provozovanými na Ústavu chemie a biochemie PřF JU jsou kombinace chemie s moderními biologickými disciplínami. Vedle toho vznikají další nové a perspektivní mezioborové výzkumné a vzdělávací programy na pomezí chemie a fyziky, matematiky nebo informatiky. Neméně důležitou roli hraje na Ústavu chemie PřF JU vzdělávání budoucích učitelů chemie pro střední školy.


O Ústavu chemie

Výzkumné aktivity ústavu z velké části navazují na biologické disciplíny tradičně pěstované na Přírodovědecké fakultě nebo ústavech Biologického centra AVČR.

Neméně důležitou roli hraje na Ústavu chemie PřF JU vzdělávání budoucích učitelů chemie pro střední školy. Přechod těchto studijních oborů na odborné fakulty by měl zvýšit kvalitu výchovy absolventů jejich bezprostředním kontaktem s výzkumným prostředím a odborníky pracujícími v oboru jejich aprobace.

Studium chemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity nabízí studentům jedinečnou možnost kombinace dynamicky se rozvíjející chemie, vynikající biologické výzkumné a vzdělávací základny a příjemného a přátelského studijního prostředí.