Zaměstnanci

Na této stránce můžete získat kontakty na zaměstnance a další vyučující Katedry chemie PřF JU.


Vedoucí ústavu: Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. , vacha (at) jcu.cz, l. 6224

Tajemník ústavu: Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. , sklement (at) jcu.cz, l. 6248

Sekretářka: Magdalena Kučerová, kucerovam (at) prf.jcu.cz, l. 6247

Jméno

e-mail

linka*

místnost

zaměření  

RNDr. David Bína, Ph.D.

didi (at) prf.jcu.cz

6250

C 01 052

fotosyntéza, optická spektroskopie

 http://www.polivkalab.cz/

Mgr. Filip Dyčka, Ph.D.

fdycka (at) prf.jcu.cz

6242

C 01 044

Laboratoř proteomiky, projekt Structure and Dynamics of Macromolecular Complexes

Mgr. Tomáš Fessl, Ph.D.

fessl (at) prf.jcu.cz

6237

C 01 037

výzkum single molekul, projekt Structure and Dynamics of Macromolecular Complexes

RNDr. Zdeněk Franta, Ph.D.

zfranta (at) prf.jcu.cz

6230

C 01 019

projekt Structure and Dynamics of Macromolecular Complexes

Ing. Pavla  Fojtíková, Ph.D.

pfojtikova (at) prf .jcu.cz

6246

C 01 048

analytická chemie

Ing. Zdeno Gardian, Ph.D .

gardian (at) prf .jcu.cz

5459

LEM

projekt Structure and Dynamics of Macromolecular Complexes

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

liborex (at) paru.cas.cz

5456

biochemie, molekulární biologie, problematika klíšťaty přenosných onemocnění, LTARF18021, LTAUSA18040, C4SYS

Bc. Petra Havlíčková

havlickova.pet (at) seznam.cz 6230
          C 01 019
        

projekt Structure and Dynamics of Macromolecular Complexes

Mgr. Libor Hejduk

hejdul00 (at) prf .jcu.cz 6221
          C 01 007
        

interakce klíště - klíšťaty přenášené patogeny, LTARF18021, LTAUSA18040

doc. Mgr. Martin Kabeláč, Ph.D.

mkabelac (at) prf.jcu.cz

6285

kolej K3, místnost 222

počítačová a strukturní chemie

Mgr. David Kaftan, Ph.D .

david.kaftan (at) prf .jcu.cz

6230

C 01 019

projekt Structure and Dynamics of Macromolecular Complexes

Ing. David Kahoun, Ph.D.

dkahoun (at) prf.jcu.cz

6246

C 01 048

analytická chemie

Mgr. Ludmila Kahounová

lkahounova (at) prf.jcu.cz 2343

A 303a

lektorka

Mgr. Barbora Kaščáková

C 01 024

projekt Structure and Dynamics of Macromolecular Complexes

doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. (zástupce vedoucího ústavu)

sklement (at) jcu.cz

6248

C 01 050

fyzikální chemie, fotochemie, environmentální chemie

Mgr. Pavlína Kočová

kocovp00 (at) prf.jcu.cz

6220

C 01 014

TAČR GAMA PoC 01-01-Štěrba, analytická biochemie, glykobiochemie

Mgr. Peter Koník

konik (at) prf.jcu.cz

6242

C 01 044

Laboratoř proteomiky, projekt Structure and Dynamics of Macromolecular Complexes

Mgr. Kateryna Kotsarenko, Ph.D.

kkotsarenko (at) prf.jcu.cz

6221

C 01 007

C4SYS, LTARF18021, LTAUSA 18040, molekulární biologie, epigenetika, glykobiologie

Magdalena Kučerová

kucerovam (at) prf.jcu.cz

6247

C 02 035

sekretářka

prof. RNDr. Ivana Kutá-Smatanová, Ph.D.

kuta (at) prf.jcu.cz

6230

C 01 019

anorganická chemie, krystalografie proteinů, molekulární biologie, projekt Structure and Dynamics of Macromolecular Complexes

Mgr. Michal Kutý, Ph.D.

kuty (at) prf.jcu.cz

6230

C 01 019

obecná a organcická chemie, molekulové modelování, strukturní studie

RNDr. Radek Litvín, Ph.D.

rlitvin (at) prf.jcu.cz

6250

C 01 052

 fotosyntéza, rostlinné pigmenty, optická spektroskopie

http://www.polivkalab.cz/

Mgr. Dmitry Loginov, Ph.D.

dloginov (at) prf.jcu.cz

6221

C 01 007

C4SYS, LTARF18021, LTAUSA18040, proteomika, hmotntostní spektrometrie

Mgr. Hana Mašková

maskoh04 (at) úrf.jcu.cz

6220

C 01 014

interakce klíště - virus klíšťové encefalitidy, projekt LTARF18021, LTAUAS18040, TAČR GAMA PoC 02-13-Štěrba

Univ.-Prof. Mag. Dr. Dr.h.c. Norbert Müller

norbert.mueller (at) jku.at

nmuller (at) prf.jcu.cz

organic chemistry, NMR, structural biochemistry

Ing. Miroslav Petříček, CSc.

mpetricek00 (at) prf.jcu.cz

6251

C 01 055

biotechnologie, molekulární biologie, mikrobiologie

Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.

kpetrickova (at) prf.jcu.cz

6251

C 01 055

biotechnologie, molekulární biologie, mikrobiologie

Mgr. Kateřina Podrabská

6230 C 01 019

projekt Structure and Dynamics of Macromolecular Complexes

Tatyana Prudnikova, MSc. Ph.D.

 

prudnikova (at) prf.jcu.cz

6234

C 01 025

vědecký pracovník zodpovědný za provoz „XtallExp – části laboratoře proteinové krystalizace a krystalografie“

Mgr. David Řeha, Ph.D .

reha (at) nh.cas.cz C 01 020

projekt Structure and Dynamics of Macromolecular Complexes

RNDr. Marek Scholz, Ph.D .

mscholz (at) prf .jcu.cz

6237

C 01 037

projekt Structure and Dynamics of Macromolecular Complexes

RNDr. Martin Selinger, Ph.D.

selinger (at) paru.cas.cz

6220

C 01 008

TAČR GAMA PoC 01-01-Štěrba, virologie, infekční biologie, LTARF 18021, LTAUSA 18040

RNDr. Ján Štěrba, Ph.D. 

sterbaj (at) prf.jcu.cz

6220

C 01 008

biochemie, glykobiochemie, molekulární biologie, toxikologie, farmakologie, projekt C4SYS, LTARF18021, LTAUSA 18040, TAČR GAMA PoC 01-01-Štěrba, TAČR GAMA PoC 02-13-Štěrba

RNDr. Jarmila Štěrbová

sterbova (at) prf.jcu.cz

6220

C 01 008

biochemie, glykobiochemie, projekt C4SYS, LTARF18021

Eva Švejdová

esvejdova (at) prf.jcu.cz

2284

A 203

laborantka

Prof. Ing. Jan Tříska, CSc.

triska.j (at) czechglobe.cz

5619

LMIA, CVGZ

environmentální chemie, analytická chemie

Mgr. Hana Tykalová

htykalova (at) prf.jcu.cz

6220

C 01 008

virologie, molekulární biologie, imunologie, parazitologie, LTARF 18021, LTAUSA 18040

doc. Mgr. Roman Tůma, Ph.D.

rtuma (at) prf.jcu.cz

6235

C 01 026

hlavní řešitel - projekt Structure and Dynamics of Macromolecular Complexes

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (vedoucí ústavu)

vacha (at) jcu.cz

6224

C 01 013

Strukturní biochemie, biofyzika, spektroskopie a detekce single molekul, fotosyntéza

RNDr. Pavlína Věchtová, Ph.D.

vechtova (at) prf.jcu.cz

6220

C 01 008

glykobiochemie, molekulární biologie, projekt C4SYS, LTARF18021, LTAUSA 18040

Ing. Josef Vilímek

jvilimek (at) prf.jcu.cz

6243

C 01 045

analytická chemie

Ing. Helena Zahradníčková, Ph.D.

helenaz (at) entu.cas.cz

5277

BCLAB, EntÚ

analytická chemie

 

*linka platná pro volání v rámci kampusu. Pro volání zvenčí do kampusu použijte předvolbu (+420)-38-777

 

 Ostatní vyučující

Jméno

e-mail

telefon

místnost

zaměření

prof. RNDr. Martin Hof, Ph.D., DSc.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR

 

 

 

biomolekulární fluorescence

Mariana Amaro, Ph.D.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR

 

 

 

biomolekulární fluorescence

Mgr. Jan Sýkora, Ph.D.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR

 

 

 

fyzikální chemie, biomolekulární fluorescence