Zadávací protokoly bakalářských a magisterských prací


Zadávací protokol bakalářské a magisterské práce. Zadávací protokol je potřebné vyplnit, podepsat příslušnými osobami a odevzdat na studijní oddělení po začatí práce u školitele. Většiinou je zadávací protokol připraven pro studenta školitelem.

Připravili  sjme pro vás pomůcku k vyplnění zadávacího protokolu (v AJ):