Menu

Změny ve studiu chemie

the course UCH/004 State Final Examination

Biological Chemistry bachelor students in the last year - DO NOT sign up for the course UCH/004 State Final Examination (do not include it also in the Index, "Green book"), youwill get the credits automatically after passing the state exam.

Více

Závazná pravidla pro kvalifikační práce na Ústavu chemie PřF JU

Od 20. srpna 2018 jsou platná Závazná pravidla pro kvalifikační práce na Ústavu chemie PřF JU.

Více

použití univerzitního a fakultního loga ve kvalifikačních pracích

Vzhledem k zavedení univerzitního vizuálního stylu před několika lety upřesňujeme informaci o použití (jakéhokoliv) univerzitního anebo fakultního loga v kvalifikačních pracích.

Více

Reminder for masters students working on their theses in Linz

Více

Změna prerekvizit pro praktická cvičení v 2. ročníku Bc Biological Chemistry

Více

Exkurze součástí magisterského studia Biochemie

Více