Změny ve studiu chemie

19. 11. 2019 začalo platit upravené Opatření proděkana pro studium P1, které kromě jiného upravuje i počty odevzdaných prací.


the course UCH/004 State Final Examination

21.09.2018

Biological Chemistry bachelor students in the last year - DO NOT sign up for the course UCH/004 State Final Examination (do not include it also in the Index, "Green book"), youwill get the credits automatically after passing the state exam.

Přečíst celé