Menu

Změny ve studiu chemie

Důležité data začátkem semestru pro Biological Chemistry

Více

použití univerzitního a fakultního loga ve kvalifikačních pracích

Vzhledem k zavedení univerzitního vizuálního stylu před několika lety upřesňujeme informaci o použití (jakéhokoliv) univerzitního anebo fakultního loga v kvalifikačních pracích.

Více

Reminder for masters students working on their theses in Linz

Více

Změna prerekvizit pro praktická cvičení v 2. ročníku Bc Biological Chemistry

Více

Exkurze součástí magisterského studia Biochemie

Více