Exkurze součástí magisterského studia Biochemie

18.02.2018

Součástí studia magisterského programu Biochemie by do budoucna měly být i exkure do významných biochemických laboratoří v ČR mimo Č. Budějovice, kterých vedoucí se podílejí na výuce magisterské Biochemie. K nim patří:

prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc., Katedra fyziky kondenzovaných látek, MFF UK

RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD., Fyzikální ústav MFF UK

prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D., Struktura a dynamika proteinů, CEITEC/MU

Tyto exkurze budou možné díky studentce magisterské Biochemie E. Sýkorové, která jako první tyto exkurze absolvovala a pak samořejmě díky spolupracujícím pracovištím.