použití univerzitního a fakultního loga ve kvalifikačních pracích

16.05.2018

Vzhledem k zavedení univerzitního vizuálního stylu před několika lety upřesňujeme informaci o použití (jakéhokoliv) univerzitního anebo fakultního loga v kvalifikačních pracích.


Pro studenty jsou důležité dvě informace:

- univerzitní logo (ať již nové anebo starší univerzitní pěčeť) na kvalifikačních pracích nelze používat! Studenti, kteří odevzdají práci obsahující toto logo, budou vyzvání buď k přelepení loga anebo k odevzdání práce, která toto logo neobshauje,

- lze použít fakultní logo, které je součástí nového univerzitního vizuálního stylu - v tom případě je ale NUTNÉ splnit všechny podmínky, které s použitím toho loga souvisí (viz příslušné opatření rektora).

Proto na Ústavu chemie a biochemie NEDOPORUČUJEME používání jakéhokoliv loga v kvalifikačních pracích; t.j. na titulní stranu nedávejte žádné lgoo, nechcejte tam raději prázdné místo.