SARS-CoV-2 test

Ústav chemie a Katedra medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice a také pro studenty a zaměstnance JU a zaměstnance BC AVČR. NEPROVÁDÍME TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ, kteří nejsou studenti anebo zaměstnanci JU a BC AVČR.


Pokud potřebujete test na přítomnost viru SARS-CoV-2, připravili jsme pro vás tuto stránku, která vás provede postupem. Odpovídejte na jednotlivé otázky.

If you need a test for the presence of the SARS-CoV-2 virus, we prepared for you this web page, which will guide you through the process. Answer the following questions.

 

Odběry v odběrovém místě nebudou prováděny / Sampling will not be performed on:

24. 9. 2020 dopoledne

28. 9. - 1. 10. 2020

Jste student anebo zaměstnanec JU anebo zaměstnanec BC AVČR? Are you a student or employee of USB or employee of BC CAS?

ANO/YES

NE/NO