SARS-CoV-2 test

Katedra chemie a Katedra medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice, studenty JU a zaměstnance JU a BC AVČR. Od 3. 6. zavádíme v spolupráci s firmou GenTrend screeningové testy placené z veřejného zdravotního pojištění. od 8. 6. neposkytujeme diagnostické testy pro samoplátce, pouze pro pacienty se žádankou od lékaře anebo KHS.


Pokud pociťujete příznaky nemoci COVID-19, kontaktujte neprodleně svého praktického lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici, dodržujte zvýšenou hygienu a noste roušku. / If you show signs of the COVID19 disease, contact your general practitioner or Public Health immediately, follow strict hygiene measures and wear a face mask.

POZOR, aktuálně se na SARS-CoV-2 test mohou hlásit zaměstnanci a studenti JU a BC AVČR a jejich rodinní příslušníci a to buď na diagnostický test se žádankou vystavenou lékařem anebo KHS anebo na screeningový test. Test je možné podstoupit jako samoplátce. / ATTENTION, students and employees of USB and BC CAS and their relatives can register for a diagnostic test with a test order from a general practitioner or Public Health Authority or for a screening test. You can register for a test as a self-payer.

POZOR, od 19. 8. budou probíhat odběry na novém odběrovém místě, vedle Budovy C, viz mapka. / ATTENTION, sample collection will take place at a new sampling point from Aug. 19th, next to the Bldg. C, see the map.

INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY, TÁBORY

V naší laboratoři je možné RT-PCR testování pro základní a střední školy (poolování vzorků). Kapacita laboratoře je omezená, proto nemůžeme zaručit testování pro všechny zájemce. Je možný odběr vzorků slin (odběrové tampóny Resaliva/Salivette) anebo odběr kloktáním (Gargtest). Je také možné testování dětí před/v průběhu táborů. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na: sterbaj (at) prf.jcu.cz

Cena za odběr a test se odvíjí od zdroje financování. / The price for the test depends on the financial source.

Testování v testovací laboratoři 58JCUCB zajišťují primárně zaměstnanci a studenti Katedry medicínské biologie a Katedry chemie PřF JU / Testing at the testing laboratory 58JCUCB is provided primarily by employees and students of the Department of Medicinal Biology and Department of Chemistry, FSci USB.

Aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2. / Current measures of the Ministry of Helath related to the SARS-CoV-2 pandemics.

Výsledek RT-PCR testu je obvykle znám následující den (pozdní) večer - do 24-48 hodin po odběru. Informace ke stažení certifikátu/covidpasu najdete tady. / The result of a RT-PCR test is known usually the next day (late) evening - 24-48 hours after sampling. Information how to download the certificate/covidpas can be found here.

1) Mám příznaky respiračního onemocnění anebo jsem byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou a potřebuji diagnostický test. / I show signs of a respiratory disease or have been in contact with a positively tested person and I need a diagnostic test.

2) Hlásím se na screeningový test (certifikát pro cestu do zahraničí, vstup do restaurace apod.). / I need a screening test (certificate for travelling purposes or for entering a restaurant etc.)

Pokud se zaregistrujete na screeningový test placený z veřejného zdravotního pojištění a nebudete mít na něj nárok, dodatečně vám budeme účtovat jeho cenu + administrativní poplatek 240 Kč. / If you  register for a screening test covered from a public health insurance and you will not be entitiled for it, we will subsequently charge you with the price of the test + an administrative fee of 240 CZK.

3) Registrace na antigenní test POUZE pro zaměstnance a studenty PřF JU / Registration for antigen test ONLY for employees and students of FSci USB

V nezbytných případech i nadále provádíme antigenní testování - v případě zájmu nám napiště na odberycov2 (at) prf.jcu.cz . Pokud se zaregistrujete na antigenní test placený z veřejného zdravotního pojištění a nebudete mít na něj nárok, dodatečně vám budeme účtovat jeho cenu + administrativní poplatek 240 Kč. / If necessary, antigen tests are performed - let us know, if you need an antigen test at odberycov2 (at) prf.jcu.cz . If you  register for an antigen test covered from a public health insurance and you will not be entitiled for it, we will subsequently charge you with the price of the test + an administrative fee of 240 CZK.

V případě otázek nás kontaktujte na mailech: odberycov2 (at) prf.jcu.cz, stif (at) paru.cas.cz, sterbaj (at) prf.jcu.cz, chmelar (at) prf.jcu.cz