SARS-CoV-2 test

Ústav chemie a Katedra medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice, studenty JU a zaměstnance JU a BC AVČR. NETESTUJEME SAMOPLÁTCE, kteří NEJSOU studenti anebo zaměstnanci JU a BC AVČR.


POZOR, od 15. 3. 2021 se zaměstnanci a studenti PřF JU, kterých přítomnost na pracovišti je nezbytná, mohou hlásit i na antigenní testy. / ATTENTION, students and employees of FSci USB who must be present at their workplace, can register for antigen tests from March 15th, 2021.

 

Cena za odběr a test se odvíjí od zdroje financování. / The price for the test depends on the financial source.

Testování zajišťují primárně zaměstnanci a studenti Katedry medicínské biologie a Ústavu chemie PřF JU / Testing is provided primarily by employees and students of the Department of Medicinal Biology and Institute of Chemistry, FSci USB.

Od úterý 10. 11. se je potřebné rezervovat na odběr přes registrační formulář. Jiné formy rezervace (mailem) již nebudou možné; pokud se na odběr přihlásíte jinou formou, požádáme vás, abyste se rezervovali přes rezervační formulář. Provádíme odběry pro RT-PCR test i pro antigenní test. / From Tuesday Nov. 11th, reservation for sampling is possible only via a web registration form. Reservation done by e.g. e-mail will not be accepted and we will ask you to register via the registration form. Sampling for both RT-PCR and antigen tests are performed.

Výsledek testu je obvykle znám následující den (pozdní) večer - 24-48 hodin po odběru. / The result is known usually the next day (late) evening - 24-48 hours after sampling.

Certifikáty a potvrzení bude možné vyzvednout na vrátnici Budovy C, PřF JU. / You can pick up your printed certificates and confirmations at the doorkeeper in the Bldg. C, FSci USB.

Jste student anebo zaměstnanec JU anebo zaměstnanec BC AVČR? Are you a student or employee of USB or employee of BC CAS?

ANO/YES

NE/NO