SARS-CoV-2 test

Ústav chemie a Katedra medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice, studenty JU a zaměstnance JU a BC AVČR. NETESTUJEME SAMOPLÁTCE, kteří NEJSOU studenti anebo zaměstnanci JU a BC AVČR. Cena za odběr a test pro samoplátce je 1656 Kč, pro JU a BC 1060 Kč bez DPH až 1656 Kč vč. DPH, přičemž se odvíjí od zdroje financování.


Pokud potřebujete test na přítomnost viru SARS-CoV-2, připravili jsme pro vás tuto stránku, která vás provede postupem. Odpovídejte na jednotlivé otázky.

If you need a test for the presence of the SARS-CoV-2 virus, we prepared for you this web page, which will guide you through the process. Answer the following questions.

 

POZOR, DOŠLO KE ZMĚNĚ VE ZPŮSOBU REZERVACE NA ODBĚR! / PLEASE, MIND THE CHANGE IN RESERVATION FOR SAMPLING!

Od úterý 10. 11. se je potřebné rezervovat na odběr přes registrační formulář. Jiné formy rezervace (mailem) již nebudou možné; pokud se na odběr přihlásíte jinou formou, požádáme vás, abyste se rezervovali přes rezervační formulář. / From Tuesday Nov. 11th, reservation for sampling is possible only via a web registration form. Reservation done by e.g. e-mail will not be accepted and we will ask you to register via the registration form.

Pokud je odběr proveden ráno, výsledek je obvykle znám v ten samý den. Pokud je odběr proveden (pozdní) večer, výsledek je znám obvykle následující den (pozdní) večer. / If the sampling is done in the morning, the result is known usually (late) evening. If the sampling is done afternoon, the result is known usually the next day (late) evening.

Pokud potřebujete certifikát, VYPLŇTE místo a krajinu narození. / If you need a certificate, FILL IN the place and country of birth.

Odběry v odběrovém místě nebudou prováděny / Sampling will not be performed on:

8. - 10. 12. 2020

12. 11. 2020

5. 11. 2020

21. 10. 2020

24. 9. 2020

28. 9. - 1. 10. 2020

Jste student anebo zaměstnanec JU anebo zaměstnanec BC AVČR? Are you a student or employee of USB or employee of BC CAS?

ANO/YES

NE/NO