Antigenní test / Antigen test

Katedra chemie a Katedra medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice, studenty JU a zaměstnance JU a BC AVČR. NETESTUJEME SAMOPLÁTCE, kteří NEJSOU studenti anebo zaměstnanci JU a BC AVČR.


Pokud pociťujete příznaky nemoci COVID-19, kontaktujte neprodleně svého praktického lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici, dodržujte zvýšenou hygienu a noste roušku.

If you show signs of the COVID19 disease, contact your general practitioner or Public Health immediately, follow strict hygiene measures and wear a face mask.

 

PřF JU je poskytovatelem zdravotních výkonů mimo zdravotnické zařízení. Antigenní testování je poskytováno pouze zaměstnancům a studentům JU.

Testování zajišťují primárně zaměstnanci a studenti Katedry medicínské biologie a Katedry chemie PřF JU / Testing is provided primarily by employees and students of the Department of Medicinal Biology and Department of Chemistry, FSci USB.

Pokud se nedostavíte na stanovený čas odběru, nemůžeme vám garantovat odběr vzorku a následný test ani opakovaný termín odběru (t.j. test budete muset podstoupit jinde). / If you will not come for the specified time of sampling, we can not guarantee your sampling and the test nor a repeated sampling time (it means you will need to find another laboratory for the testing).

IČP: 42724002

3) Pokud máte zájem o antigenní test, napišt nám na odberycov2 (at) prf.jcu.cz / If you need an antigen test, let us know at odberycov2 (at) prf.jcu.cz

Přečtěte si informace pro pacienta. Vyberte si den a čas odběru. Dostavte se k odběru přesně v uvedený čas. Pokud není vypsaný termín odběru, ozvěte se nám na odberycov2 (at) prf.jcu.cz. Od 19. 8. budou odběry probíhat na novém mobilním odběrovém místě vedle Budovy C. / Read the information for patients. Choose a day and time of sampling. Arrive for sampling on time! Register for the test in advance. If there is no time slot open, let us know at odberycov2 (at) prf.jcu.cz. Sample collection will take place at a new mobile sampling point at the Bldg. C from Aug. 19th.

Výsledek testu bude znám do 15 minut. Zdravotník vystaví potvrzení výsledku o negativitě v případě negativního výsledku. Informace ke stažení certifikátu/covidpasu najdete tady. / The result will be known in 15 minutes. Medical staff will issue a confirmation of negativity in the case of a negative result. Information how to download the certificate/covidpas can be found here.

Pokud se zaregistrujete na antigenní test placený z veřejného zdravotního pojištění a nebudete mít na něj nárok, dodatečně vám budeme účtovat jeho cenu + administrativní poplatek 240 Kč. / If you  register for an antigen test covered from a public health insurance and you will not be entitiled for it, we will subsequently charge you with the price of the test + an administrative fee of 240 CZK.

V případě pozitivního výsledku bude proveden odběr z nosohltanu pro RT-PCR test. Odeberte se neprodleně domů, informujte svého praktického lékaře a vyčkejte v karanténě na pokyny od KHS. / In the case of a positive result, sample from nasopharynx will be taken for a RT-PCR test. Leave the campus without delays, inform your general practitioner and wait for instruction from the Public Health Authority.

V případě otázek nás kontaktujte na mailech: odberycov2 (at) prf.jcu.cz, beranz02 (at) prf.jcu.cz, sterbaj (at) prf.jcu.cz, chmelar (at) prf.jcu.cz