Ceny / Prices RT-PCR test

Cena za test byla od 9. 1. 2021 změněna. / The price for the test was changed from Jan. 9th, 2021.


Cena testu zohledňuje zákonné normy, např. platbu DPH, režijní náklady apod.

 

testy vč. odběru placené BC AVČR a samoplátci - 1250 Kč vč. DPH anebo 47,69 EURO vč. DPH. Platí se po obdržení faktury převodem na účet. / tests  incl. sampling paid by BC CAS and self-payers - 1250 CZK incl. VAT. or 47.69 EURO incl. VAT. The price is paid after receiving an invoice.

testy vč. odběrů placené ze zdrojů JU (mimo PřF) - 988 Kč bez DPH. Nezbytné je vystavení objednávky z příslušného fin. zdroje / tests incl. sampling paid by USB (excl. FS) - 988 CZK w/o VAT. P.O. Number must be produced before the test from the respective financial source.

testy vč. odběrů placené ze zdrojů PřF JU - 800 Kč bez DPH. Nezbytné je vystavení objednávky z příslušného fin. zdroje / tests incl. sampling paid by FS USB - 800 CZK w/o VAT. P.O. Number must be produced before the test from the respective financial source.