Ceny / Prices RT-PCR test

Aktuální ceny ke dni 10. 6. 2021. / Prices valid from June 10th, 2021.


Cena testu zohledňuje zákonné normy, např. platbu DPH, režijní náklady apod.

 

antigenní test vč. odběru - pouze v rámci nařízení Ministerstva zdravotnictví, nelze hradit jako samoplátce). / Antigen tests  incl. sample collection - only in the frame of the Protective measure of the Ministry of Health, not possible to undergo the test as a self-payer.

diagnostické testy vč. odběru - pouze v rámci nařízení Ministerstva zdravotnictví, nelze hradit jako samoplátce). / diagnostic tests  incl. sampling - only in the frame of the Protective measure of the Ministry of Health, not possible to undergo the test as a self-payer.

screeningový test pro samoplátce - 47 Kč odběr a 614 Kč test (celkem 661 Kč, osvobozeno od DPH). Platí se po obdržení faktury převodem na účet. / Screening tests for self-payers - sampling 47 CZK + test 614 CZK (total 661 CZK, free of tax). The price is paid after receiving an invoice.

screeningový test v rámci veřejného zdravotního pojištění (max. 2x za měsíc) - hrazeno ze zdravotního pojištění, pojištěnec neplatí.

poplatek za dodatečnou úhradu za screeningový test (registrace na test z veřejného zdravotního pojištění bez nároku na něj) - 240 Kč + cena za test

vyžádaná analýza jednotlivých vorků ve dnech/časech, kdy se běžně netestuje - po předchozím potvrzení možnosti takové analýzy, 4450,- Kč za vzorek.