Ceny / Prices RT-PCR test

Aktuální ceny ke dni 10. 6. 2021. / Prices valid from June 10th, 2021.


Cena testu zohledňuje zákonné normy, např. platbu DPH, režijní náklady apod.

 

antigenní test vč. odběru - v rámci veřejného zdravotního pojištění - 1x týdně; jako samoplátce v ceně 201,- Kč. / Antigen tests  incl. sample collection - 4 tests are possible in one month (one-week period) in the frame of the public health insurace in Czech Republic; as self-payer, you will pay 201,- CZK.

diagnostické testy vč. odběru - pouze v rámci nařízení Ministerstva zdravotnictví, nelze hradit jako samoplátce). / diagnostic tests  incl. sampling - only in the frame of the Protective measure of the Ministry of Health, not possible to undergo the test as a self-payer.

screeningový test pro samoplátce - 47 Kč odběr a 614 Kč test (celkem 661 Kč, osvobozeno od DPH) resp. 26,05 EURO (24,03 EURO test + 2,02 EURO odběr). Platí se po obdržení faktury převodem na účet. / Screening tests for self-payers - sampling 47 CZK + test 614 CZK (total 661 CZK, free of tax) or 26,05 EURO (24,03 EURO test + 2,02 EURO sampling). The price is paid after receiving an invoice.

screeningový test v rámci veřejného zdravotního pojištění (max. 2x za měsíc) - hrazeno ze zdravotního pojištění, pojištěnec neplatí.

poplatek za dodatečnou úhradu za screeningový test (registrace na test z veřejného zdravotního pojištění bez nároku na něj) - 240 Kč + cena za test, resp. 9,81 EURO + cena za test. / in the case of incorrect registration for a screening test (registration for a test from the public health insurance without the right to do so) - 240 CZK + the price of the test or 9.81 EURP + price of the test.

vyžádaná analýza jednotlivých vorků ve dnech/časech, kdy se běžně netestuje - po předchozím potvrzení možnosti takové analýzy, 4450,- Kč za vzorek anbo 172,39 EURO. / An  order of an express RT-PCR test (in time or day, when the testing is usually not done) - of possible, can be done for a price of 4450 CZK per sample or 172.39 EURO per sample.