Ceny / Prices RT-PCR test

Aktuální ceny ke dni 2. 11. 2021. / Prices valid from November 2nd, 2021.


Cena testu zohledňuje zákonné normy, např. platbu DPH, režijní náklady, administrativní náklady apod.

 

antigenní test vč. odběru - jako samoplátce v ceně 201,- Kč. / Antigen tests  incl. sample collection - as self-payer, you will pay 201,- CZK.

PCR testy se žádankou a PCR testy v počtu dle opatření Ministerstva zdravotnictví - hrazené z veřejného zdravotního pojištění. / Public health insurance covers PCR tests with e-request or screening tests as stated by the Ministry of Health.

screeningový test pro samoplátce - 200 Kč odběr a 614 Kč test (celkem 814 Kč, osvobozeno od DPH) resp. 31,1 EURO (24,03 EURO test + 7,07 EURO odběr). Platí se po obdržení faktury převodem na účet. / Screening tests for self-payers - sampling 200 CZK + test 614 CZK (total 814 CZK, free of tax) or 31.1 EURO (24.03 EURO test + 7.07 EURO sampling). The price is paid after receiving an invoice.

poplatek za dodatečnou úhradu za screeningový test (registrace na test z veřejného zdravotního pojištění bez nároku na něj) - 240 Kč + cena za test, resp. 9,81 EURO + cena za test. / in the case of incorrect registration for a screening test (registration for a test from the public health insurance without the right to do so) - 240 CZK + the price of the test or 9.81 EURP + price of the test.

vyžádaná analýza jednotlivých vorků ve dnech/časech, kdy se běžně netestuje - po předchozím potvrzení možnosti takové analýzy, 4450,- Kč za vzorek anbo 172,39 EURO. / An  order of an express RT-PCR test (in time or day, when the testing is usually not done) - of possible, can be done for a price of 4450 CZK per sample or 172.39 EURO per sample.

 

Od 22. 11. 2021 má nárok nejvýše pětkrát na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 hrazený z veřejného zdravotního pojištění za jeden kalendářní měsíc:
-  osoba do dovršení 18 let věku;
-  osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit kvůli kontraindikaci (tato kontraindikace musí být uvedena v systému ISIN nebo je nutné doložit ji lékařskou zprávou);
-  osoby očkované proti onemocnění COVID-19 jednou dávkou jednodávkové vakcíny u kterých neuplynulo 14 dní od podání dávky vakcíny (tuto skutečnost je nutné doložit).
 -  osoby očkované proti onemocnění COVID-19 jednou dávkou dvoudávkové vakcíny, kterým nebyla dosud podána druhá dávka vakcíny a ke dni žádosti o vyšetření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky vakcíny (tuto skutečnost je nutné doložit).
 -  osoby očkované proti onemocnění COVID-19 oběma dávkami dvoudávkové vakcíny, u kterých neuplynulo 14 dní od podání druhé dávky vakcíny (tuto skutečnost je nutné doložit).

Od 22. 11. 2021 má nárok nejvýše dvakrát na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 hrazený z veřejného zdravotního pojištění za jeden kalendářní měsíc:
-  osoby očkované proti onemocnění COVID-19 u kterých uplynulo alespoň 14 dní od dokončení očkovacího schématu (tuto skutečnost je nutné doložit).