RT-PCR test samoplátce / self-payer

Katedra chemie a Katedra medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice, studenty JU a zaměstnance JU a BC AVČR. NETESTUJEME SAMOPLÁTCE, kteří NEJSOU studenti anebo zaměstnanci JU a BC AVČR.


Pokud pociťujete příznaky nemoci COVID-19, kontaktujte neprodleně svého praktického lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici, dodržujte zvýšenou hygienu a noste roušku.

If you show signs of the COVID19 disease, contact your general practitioner or Public Health immediately, follow strict hygiene measures and wear a face mask.

Cena za odběr a test se odvíjí od zdroje financování. / The price for the test depends on the financial source.

Testování zajišťují primárně zaměstnanci a studenti Katedry medicínské biologie a Katedry chemie PřF JU / Testing is provided primarily by employees and students of the Department of Medicinal Biology and Department of Chemistry, FSci USB.

Pokud se nedostavíte na stanovený čas odběru, nemůžeme vám garantovat odběr vzorku a následný test ani opakovaný termín odběru (t.j. test budete muset podstoupit jinde). / If you will not come for the specified time of sampling, we can not guarantee your sampling and the test nor a repeated sampling time (it means you will need to find another laboratory for the testing).

1) Test si platím sám/-a. / I will pay for the test.

Registrujte se na test s dostatečným předstihem. Nemůžeme zaručit testování pokud se nám ozvete v den. / Register fr the test in advance. We cannot guarantee the testing if you will contact us the same day you need the result.

Výsledek testu je obvykle znám následující den (pozdní) večer - 24-48 hodin po odběru. / The result is known usually the next day (late) evening - 24-48 hours after sampling.

 

Na odběr se registrujte prostřednictvím registračního formuláře. Pokud trpíte příznaky respiračního onemocnění, popište je prosím. Přílohou potvrzovacího e-mailu bude i objednávka. Tuto prosím vytiskněte, podepište a pošlete její sken anebo fotografii na e-mailové adresy: odberycov2 (at) prf.jcu.cz, sterbaj (at) prf.jcu.cz, stif (at) paru.cas.cz, chmelar (at) prf.jcu.cz / Register for the sampling using the registration form. If you show signs of a respiratory disease, decribe them please. An order for the test will be attached to the confirmatory e-mail. Please, print and sign it and send its scan or a photo to e-mail addresses: odberycov2 (at) prf.jcu.cz, sterbaj (at) prf.jcu.cz, stif (at) paru.cas.cz, chmelar (at) prf.jcu.cz 

 

Přečtěte si informace pro pacienta. Upozorňujeme na potřebu dodržení karantény až do negativního výsledku testu. / Read the information for patients. Please, notice the need for a self-quarantine until the negative test result.

 

Faktura za vyšetření vám bude zaslána, proveďte platbu za testování bezodkladně. / You will receive an invoice for the testing; pay it ASAP.

V případě otázek nás kontaktujte na mailech: odberycov2 (at) prf.jcu.cz, stif (at) paru.cas.cz, sterbaj (at) prf.jcu.cz, chmelar (at) prf.jcu.cz