diagnostický RT-PCR test

Katedra chemie a Katedra medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice, studenty JU a zaměstnance JU a BC AVČR. NETESTUJEME SAMOPLÁTCE, kteří NEJSOU studenti anebo zaměstnanci JU a BC AVČR.


Pokud pociťujete příznaky nemoci COVID-19, kontaktujte neprodleně svého praktického lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici, dodržujte zvýšenou hygienu a noste roušku. / If you show signs of the COVID19 disease, contact your general practitioner or Public Health immediately, follow strict hygiene measures and wear a face mask.

Cena za odběr a test se odvíjí od zdroje financování. / The price for the test depends on the financial source.

Testování zajišťují primárně zaměstnanci a studenti Katedry medicínské biologie a Katedry chemie PřF JU / Testing is provided primarily by employees and students of the Department of Medicinal Biology and Department of Chemistry, FSci USB.

Pokud se nedostavíte na stanovený čas odběru, nemůžeme vám garantovat odběr vzorku a následný test ani opakovaný termín odběru (t.j. test budete muset podstoupit jinde). / If you will not come for the specified time of sampling, we can not guarantee your sampling and the test nor a repeated sampling time (it means you will need to find another laboratory for the testing).

1) Mám příznaky respiračního onemocnění anebo jsem byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou a potřebuji diagnostický test. / I show signs of a respiratory disease or have been in contact with a positively tested person and I need a diagnostic test.

Pokud trpíte příznaky respiračního onemocnění, anebo jste byli v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, registrujte se na diagnostický test  a výtěr z nosohltanu tady. Pokud trpíte příznaky respiračního onemocnění, popište je prosím. / If you show signs of a respiratory disease or you have been in contact with a positively tested person, register for a diagnostic test and sample collection from nasopharynx here. If you show signs of a respiratory disease, describe them, please.

Registrujte se na test s dostatečným předstihem. Pokud není vypsaný termín odběru, ozvěte se nám na odberycov2 (at) prf.jcu.cz. Od 19. 8. budou odběry probíhat na novém mobilním odběrovém místě vedle Budovy C. / Register for the test in advance. If there is no time slot open, let us know at odberycov2 (at) prf.jcu.cz. Sample collection will take place at a new mobile sampling point at the Bldg. C from Aug. 19th.

Výsledek testu je obvykle znám následující den (pozdní) večer - 24-48 hodin po odběru. Informace ke stažení certifikátu/covidpasu najdete tady. / The result is known usually the next day (late) evening - 24-48 hours after sampling. Information how to download the certificate/covidpas can be found here.

 Na test se můžete registrovat jako samoplátce (dostanete fakturu, kterou budete muset zaplatit), popřípadě test může proplatit JU anebo BC AVČR - v takovém případě si předem domluvte zdroj financování. Registrovat se můžete i na test nařízený lékařem anebo KHS, v tom případě budete potřebovat číslo e-žádanky na vyšetření. / You can register for the test as a self-payer (you will receive an invoice and you will have to pay it), or the test can be paid by the USB or BC CAS - discuss the funding source IN ADVANCE with your superior or the treasurer of the faculty and prepare and order. You can register for a test ordered by your general practitioner or by the Public Health Authority - you will need the number of the e-request for the test in such a case.

Přečtěte si informace pro pacienta. Upozorňujeme na potřebu dodržení karantény až do negativního výsledku testu. Přílohou potvrzovacího e-mailu u samoplátců bude i objednávka. Tuto prosím vytiskněte, podepište a pošlete její sken anebo fotografii na e-mailové adresy: odberycov2 (at) prf.jcu.cz, sterbaj (at) prf.jcu.cz, beranz02 (at) prf.jcu.cz, chmelar (at) prf.jcu.cz . Faktura za vyšetření vám bude zaslána po jejím vystavení, proveďte platbu za testování bezodkladně. / Read the information for patients. Please, notice the need for a self-quarantine until the negative test result. An order for the test will be attached to the confirmatory e-mail for self-payers. Please, print and sign it and send its scan or a photo to e-mail addresses: odberycov2 (at) prf.jcu.cz, sterbaj (at) prf.jcu.cz, beranz02 (at) prf.jcu.cz, chmelar (at) prf.jcu.cz . You will receive an invoice for the testing after it wil be issued; pay it ASAP, please.

 

V případě otázek nás kontaktujte na mailech: odberycov2 (at) prf.jcu.cz, beranz02 (at) prf.jcu.cz, sterbaj (at) prf.jcu.cz, chmelar (at) prf.jcu.cz