odp1

Katedra chemie a Katedra medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice a také pro studenty a zaměstnance JU a zaměstnance BC AVČR. NEPROVÁDÍME TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ, kteří nejsou studenti anebo zaměstnanci JU a BC AVČR.


Pokud pociťujete příznaky nemoci COVID-19, kontaktujte neprodleně svého praktického lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici, dodržujte zvýšenou hygienu a noste roušku.

If you show signs of the COVID19 disease, contact your general practitioner or Public Health immediately, follow strict hygiene measures and wear a face mask.

Pokud nejste student anebo zaměstnanec JU anebo zaměstnanec BC AVČR, nemůžeme provést test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Kontaktujte prosím svého praktického lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici.

If you are not a student or employee of USB or employee of BC CAS, we can not test you for the presence of the SARS-CoV-2 virus. Contact please you general practitioner or the Public Health.