ANO jsem zaměstnanec anebo student

Katedra chemie a Katedra medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice, studenty JU a zaměstnance JU a BC AVČR. NETESTUJEME SAMOPLÁTCE, kteří NEJSOU studenti anebo zaměstnanci JU a BC AVČR.


Pokud pociťujete příznaky nemoci COVID-19, kontaktujte neprodleně svého praktického lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici, dodržujte zvýšenou hygienu a noste roušku.

If you show signs of the COVID19 disease, contact your general practitioner or Public Health immediately, follow strict hygiene measures and wear a face mask.

 

Cena za odběr a test se odvíjí od zdroje financování. / The price for the test depends on the financial source.

Testování zajišťují primárně zaměstnanci a studenti Katedry medicínské biologie a Katedry chemie PřF JU / Testing is provided primarily by employees and students of the Department of Medicinal Biology and Department of Chemistry, FSci USB.

Pokud se nedostavíte na stanovený čas odběru, nemůžeme vám garantovat odběr vzorku a následný test ani opakovaný termín odběru (t.j. test budete muset podstoupit jinde). / If you will not come for the specified time of sampling, we can not guarantee your sampling and the test nor a repeated sampling time (it means you will need to find another laboratory for the testing).

 

Přečtěte si informace pro pacienta. Upozorňujeme na potřebu dodržení karantény až do negativního výsledku RT-PCR testu. / Read the information for patients. Please, notice the need for a self-quarantine until a negative RT-PCR test result.

 Registrace na odběr a RT-PCR test / Registration for sampling and RT-PCR test:

Výsledek testu je obvykle znám následující den (pozdní) večer - 24-48 hodin po odběru. / The result is known usually the next day (late) evening - 24-48 hours after sampling.

1) Test si platím sám/-a / I will pay for the test.

2) Test bude proplacen Jihočeskou univerzitou, mám zajištěn finanční zdroj a číslo objednávky. / Test will be paid by the University of South Bohemia, the financial source and P. O. number is secured.

3) Test bude proplacen Biologickým centra AVČR a platba je domluvena se sekretářkou ústavu. / Test will be paid by the Biology Centre of CAS and payment i secured with the secretary of the institute.

 

Registrace na antigenní test POUZE pro zaměstnance a studenty PřF JU / Registration for antigen test ONLY for employees and students of FSci USB:

4) Moje přítomnost je na pracovišti je nezbytná a svou práci nemůžu vukonávat z domova (home office). Na test se hlásím se souhlasem svého nadřízeného. / My presence at my workplace is needed and I can not work from home (home office). My superior approved this test.

V případě otázek nás kontaktujte na mailech: odberycov2 (at) prf.jcu.cz, stif (at) paru.cas.cz, sterbaj (at) prf.jcu.cz, chmelar (at) prf.jcu.cz