Vyzvednutí výsledku

Katedra chemie a Katedra medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice, studenty JU a zaměstnance JU a BC AVČR. NETESTUJEME SAMOPLÁTCE, kteří NEJSOU studenti anebo zaměstnanci JU a BC AVČR.


Pokud pociťujete příznaky nemoci COVID-19, kontaktujte neprodleně svého praktického lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici, dodržujte zvýšenou hygienu a noste roušku. / If you show signs of the COVID19 disease, contact your general practitioner or Public Health immediately, follow strict hygiene measures and wear a face mask.

Cena za odběr a test se odvíjí od zdroje financování. / The price for the test depends on the financial source.

Testování zajišťují primárně zaměstnanci a studenti Katedry medicínské biologie a Katedry chemie PřF JU / Testing is provided primarily by employees and students of the Department of Medicinal Biology and Department of Chemistry, FSci USB.

Pokud se nedostavíte na stanovený čas odběru, nemůžeme vám garantovat odběr vzorku a následný test ani opakovaný termín odběru (t.j. test budete muset podstoupit jinde). / If you will not come for the specified time of sampling, we can not guarantee your sampling and the test nor a repeated sampling time (it means you will need to find another laboratory for the testing).

1) Výsledek PCR testu (diagnostického anebo screeningového) vám bude oznámen SMS zprávou. U interních odběrů posíláme výsledek i e-mailem. V případě potřeby vystavujeme certifikáty (bez QR kódu). Všechny výsledku lze stáhnout na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ocko.uzis.cz po přihlášení ve formě tzv. covidpasu vč. QR kódu. Bert prosím na vědomí, že mezi odesláním výsledku do databáze ÚZIS a jeho zobrazením na stránce ocko.uzis.cz může být časová prodleva, kterou laboratoř nemůže ovlivnit a je dána zpracováním výsledku ministerstvem. Podívejte se níže na možnosti přihlášení.

The result of a PCR test (diagnostic or screening) will be sent to you in an SMS message. For internal samples, you will be notified also by e-mail. If needed, we provide also a  certificate (without a QR code). All results can be downloaded on a web page of the Ministry of Health ocko.uzis.cz after logging in, in a form of a so-called covidpas which includes also a QR code. Please note that there can be a delay between sending the result from the laboratory to the database and its display on the webpage ocko.uzis.cz, which cannot be affected by the laboratory and depends on the ministry. See below about the possibilities to log in.

2) Výsledek antigenního testu vám bude oznámen okamžitě po uplynutí 15 minut a obdržíte certifikát (bez QR kódu). Všechny výsledku lze stáhnout na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ocko.uzis.cz po přihlášení ve formě tzv. covidpasu vč. QR kódu. Bert prosím na vědomí, že mezi odesláním výsledku do databáze ÚZIS a jeho zobrazením na stránce ocko.uzis.cz může být časová prodleva, kterou laboratoř nemůže ovlivnit a je dána zpracováním výsledku ministerstvem. Podívejte se níže na možnosti přihlášení.

the result of an antigen test will be announced immediately after 15 minutes and you will receive a certificate (without a QR code). All results can be downloaded on a web page of the Ministry of Health ocko.uzis.cz after logging in, in a form of a so-called covidpas which includes also a QR code. Please note that there can be a delay between sending the result from the laboratory to the database and its display on the webpage ocko.uzis.cz, which cannot be affected by the laboratory and depends on the ministry. See below about the possibilities to log in.

 

 

V případě otázek nás kontaktujte na mailech: odberycov2 (at) prf.jcu.cz, stif (at) paru.cas.cz, sterbaj (at) prf.jcu.cz, chmelar (at) prf.jcu.cz