Vyzvednutí výsledku

Katedra chemie a Katedra medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice, studenty JU a zaměstnance JU a BC AVČR. NETESTUJEME SAMOPLÁTCE, kteří NEJSOU studenti anebo zaměstnanci JU a BC AVČR.


Pokud pociťujete příznaky nemoci COVID-19, kontaktujte neprodleně svého praktického lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici, dodržujte zvýšenou hygienu a noste roušku. / If you show signs of the COVID19 disease, contact your general practitioner or Public Health immediately, follow strict hygiene measures and wear a face mask.

Cena za odběr a test se odvíjí od zdroje financování. / The price for the test depends on the financial source.

Testování zajišťují primárně zaměstnanci a studenti Katedry medicínské biologie a Katedry chemie PřF JU / Testing is provided primarily by employees and students of the Department of Medicinal Biology and Department of Chemistry, FSci USB.

1) Výsledek PCR testu Vám bude oznámen SMS zprávou a emailem Vám bude zaslán výsledkový list; pro přístup k výsledkovému listu budete potřebovat heslo, které také obdržíte SMS. 

Certifikát s QR kódem lze stáhnout na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ocko.uzis.cz po přihlášení. Berte prosím na vědomí, že mezi odesláním výsledku do databáze ÚZIS a jeho zobrazením na stránce ocko.uzis.cz může být časová prodleva, kterou laboratoř nemůže ovlivnit a je dána zpracováním výsledku ministerstvem. Podívejte se níže na možnosti přihlášení.

The result of a PCR test will be sent to you in an SMS message and you will receive a link by an email; to open the link, you will need a password, which will be also sent to you in an SMS. 

Certificate with a QR code can be downloaded on a web page of the Ministry of Health ocko.uzis.cz after logging in. Please note that there can be a delay between sending the result from the laboratory to the database and its display on the webpage ocko.uzis.cz, which cannot be affected by the laboratory and depends on the ministry. See below for the possibilities to log in.

2) Výsledek antigenního testu vám bude oznámen okamžitě po uplynutí 15 minut 

Certifikát s QR kódem lze stáhnout na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ocko.uzis.cz po přihlášení. Berte prosím na vědomí, že mezi odesláním výsledku do databáze ÚZIS a jeho zobrazením na stránce ocko.uzis.cz může být časová prodleva, kterou laboratoř nemůže ovlivnit a je dána zpracováním výsledku ministerstvem. Podívejte se níže na možnosti přihlášení.

the result of an antigen test will be announced immediately after 15 minutes.

Certificate with a QR code can be downloaded on a web page of the Ministry of Health ocko.uzis.cz after logging in. Please note that there can be a delay between sending the result from the laboratory to the database and its display on the webpage ocko.uzis.cz, which cannot be affected by the laboratory and depends on the ministry. See below for the possibilities to log in.

 

 

V případě otázek nás kontaktujte na mailech: odberycov2 (at) prf.jcu.cz, stif (at) paru.cas.cz, sterbaj (at) prf.jcu.cz, chmelar (at) prf.jcu.cz