Hlavní menu Vyhledávání Hlavní obsah

Laboratoře

Budweis Single-Molecule Group

Our research group is taking the advantage of living on the border between biology and physics. We are mostly focused on single-molecule research and we are currently looking for motivated students of all degrees!

Laboratoř strukturní chemie

Laboratoř strukturní chemie se zabývá strukturními studiemi membránových a ve vodě rozpustných makromolekulárních komplexů především s použitím metod rentgenové difrakce. Pomocí této metody se dají určit struktury proteinů na atomárním rozlišení. Poznání struktur proteinů je klíčové při zjišťování a popisu detailního mechanismu biologických procesů nebo vývoji terapeutik.

Laboratoř počítačové chemie

Laboratoř aplikované biochemie

Our laboratory focuses on the application of biochemical methods in various scientific fields. We apply biochemical, molecular biological, transcriptomic, genomic, proteomic techniques for the study glycobiology of ticks and tick-borne pathogens, tick-host-pathogen interactions, nanostructured surface functionalization, and the study of fish development.

Laboratoř environmentální a analytické chemie

Analýza a fotochemická degradace pesticidů ve sladkovodních systémech, fotochemická oxidace biopolymerů, analytická chemie ve vztahu k životnímu prostředí.

Laboratoř proteomiky

Laboratory of Proteomics provides basic as well as more complex proteomic analyses of various samples. Currently, four mass spectrometers are available.

“Mechanisms and dynamics of macromolecular complexes” (MAKROKOMPLEX)

Centre of excellence “Mechanisms and dynamics of macromolecular complexes” (MAKROKOMPLEX) is an interdisciplinary research consortium based at the Faculty of Science, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Czech Republic.