Laboratoř environmentální a analytické chemie

Analýza a fotochemická degradace pesticidů ve sladkovodních systémech, fotochemická oxidace biopolymerů, analytická chemie ve vztahu k životnímu prostředí.


Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. - environmental photochemistry

Pavla Fojtíková – analytical chemistry

David Kahoun – analytical chemistry

Jan Tříska – analytical chemistry

Karel Hořejší – analytical chemistry

Prohlídka laboratoře