Laboratoř strukturní chemie

Laboratoř strukturní chemie se zabývá strukturními studiemi membránových a ve vodě rozpustných makromolekulárních komplexů především s použitím metod rentgenové difrakce. Pomocí této metody se dají určit struktury proteinů na atomárním rozlišení. Poznání struktur proteinů je klíčové při zjišťování a popisu detailního mechanismu biologických procesů nebo vývoji terapeutik.


Popis laboratoře:

Laboratoř je rozdělena na tři funkční celky a jednu školící část:

MolBiol - část molekulární biologie, ve které se izolují a purifikují zkoumané proteiny,

 XtallExp - část proteinové krystalizace a krystalografie, kde se provádí krystalizace proteinů s cílem připravit difraktující monokrystaly, které jsou následně měřeny na zdrojích synchrotronového záření a difrakční data softwarově zpracována,

 MolStruct – část molekulárního modelování a strukturních studií, ve které se provádějí následné molekulárně dynamické a strukturní studie.

 XtallTraining - laboratoř dále nabízí ostatním pracovníkům, kteří mají zájem o krystalizaci vlastních proteinů, možnost jejich krystalizace buď přímo našimi zkušenými spolupracovníky, nebo samostatně pod jejich vedením s možností kompletního vyřešení struktury v naší laboratoři.  

Klíčové aktivity:

 • základní výzkum v oblasti izolace a purifikace proteinů a jejich krystalizace
 • řešení struktur z difrakčních dat a strukturní studie zkoumaných proteinů
 • vývoj a testování alternativních a pokročilých krystalizačních technik
 • úzká spolupráce s partnerskými laboratořemi v ČR i zahraničí
 • zaškolení a poskytování servisních služeb v rámci krystalizačních studií proteinů
 • výuka předmětů Anorganická chemie 1 (UCH/100), Anorganická chemie 2 (UCH/101), Organická chemie pro biology (UCH/032) a Biokrystalizační metody (UCH/253)
 • organizace mezinárodního kurzu pod záštitou Federace Evropských Biochemických Společností: FEBS-INSTRUCT practical crystallization course „Advanced methods in macromolecular crystallization“

Řešené projekty:

 1. “Structure-functional study of several Serpins from Ixodes ricinus
 2. “RNA helicase P4 of bacteriophage φ4”
 3. “Structure-functional study of haloalkane dehalogenases”
 4. “Crystallographic studies of bacteriophage lysins: Am24, Ap22, Ecd7, Si3 and St11
 5. „Crystallograpfic characterization of heymonin“
 6. “Structure-functional study of haloacid dehalogenases from Thermococcus thioreducens Tt80, Tt81 and Tt82
 7. „Β-galaktosidase BgaD from Bacillus circulans
 8. „Structural studies of prokaryotic aryl sulfortranferase“
 9. “BopN protein from Bordetella pertussis
 10. “OspC protein from Borrelia burgdorferi
 11. Crystallograpfic characterization of lysostafin“
 12. „Structural characterization of PET synthase“

 

Spolupráce:

Assoc. Prof. Roman Tůma (FSci USB CB)

Dr. Jindřich Chmelař (FSci USB CB)

Dr. Michalis Kotsyfakis (BC AS CR České Budejovice)

Prof. Jiří Damborský and Assoc. Prof. Radka Chaloupková (Enantis and MU Brno)

Dr. Luboš Janda and Dr. Adam Norek (VUVL Brno)

Prof. Vladimír Křen (IMB AS CR Praha)

Dr. Ladislav Bumba (IMB AS CR Praha)

Dr. David Řeha (IMB AS CR Nove Hrady)

Dr. M. Pusey and Prof. J. Ng (University of Alabama, Huntsville, USA)

Russian Academy of Sciences in Moscow

  

Publikace:

2020

Brodsky K; Kutý M; Pelantová H; Cvačka J; Rebroš M; Kotik M; Kutá Smatanová I; Křen V; Bojarová P: Dual Substrate Specificity of the Rutinosidase from Aspergillus niger and the Role of Its Substrate Tunnel. Int. J. Mol. Sci. Volume 21, Issue 16, 5671 (2020). https://doi.org/10.3390/ijms21165671

Marek M., Chaloupkova, R., Prudnikova, T., Sato, Y., Rezacova, P., Nagata, Y., Kuta Smatanova, I., Damborsky, J.: Structural and catalytic effects of surface loop-helix transplantation within haloalkane dehalogenase family. Computational and Structural Biotechnology Journal 18, 1352-1362 (2020). https://doi.org/10.1016/j.csbj.2020.05.019

Kuta Smatanova I.: Data analytics for protein crystallization, Crystallography Reviews 26, 1, 58-61 (2020). DOI: 10.1080/0889311X.2019.1691174

 

2019

Aryafard M, Jahanshahi M, Harifi-Mood AR, Minofar B and Kuta Smatanova I.: J. Chem. Eng. Data 64 (12), 5755–5764 (2019). https://doi.org/10.1021/acs.jced.9b00719

Chrast, L., Tratsiak, K., Planas-Iglesias, J., Daniel, L., Prudnikova, T., Brezovsky, J., Bednar, D., Kuta Smatanova, I., Chaloupkova, R. and Damborsky, J.: Deciphering the Structural Basis of High Thermostability of Dehalogenase from Psychrophilic Bacterium Marinobacter sp. ELB17. Microorganisms 7, 498 (2019). doi:10.3390/microorganisms7110498 www.mdpi.com/journal/microorganisms

Havlickova, P., Brinsa, V., Brynda, J., Pachl, P., Prudnikova, T., Mesters, J. R., Kascakova B., Kuty, M., Pusey, M.L., Ng, J.D., Rezacova, P. and Kuta Smatanova, I.: A novel structurally characterized haloacid dehalogenase superfamily phosphatase from Thermococcus thioreducens with diverse substrate specificity. Acta Crystallographica Section D: Structural Biology, D75(8), 743-752 (2019). https://doi.org/10.1107/S2059798319009586

Prudnikova, T., Kascakova, B., Mesters, J. R., Grinkevich, P., Havlickova, P., Mazur, A., Shaposhnikova A., Chaloupkova, R.,  Damborsky, J., Kuty, M. and Kuta Smatanova, I.: Crystallization and crystallographic analysis of a Bradyrhizobium elkanii USDA94 haloalkane dehalogenase variant with an eliminated halide-binding site. Crystals 9(7), 375 (2019). https://doi.org/10.3390/cryst9070375, https://www.mdpi.com/2073-4352/9/7/375

Tratsiak, K., Prudnikova, T., Drienovska, I., Damborsky, J., Brynda, J., Pachl, P., Kuty, M., Chaloupkova, R., Rezacova P., and Kuta Smatanova I.: Crystal structure of cold-adapted haloalkane dehalogenase DpcA from Psychrobacter cryohalolentis K5. Acta Crystallographica Section F-Structural Biology Communications F75, 324-331(2019). DOI: 10.1107/S2053230X19002796

 

2018

Degtjarik O., Demo G., Wimmerova M., Kuta Smatanova I.: Chapter 11: X-ray Crystallography. In Plant Structural Biology: Hormonal Regulations. Pages 203-221. Edited by Hejatko J. and Hakoshima T. ISBN 978-3-319-91351-3. Springer IP AG part of Springer Nature (2018)   

 

2017

Sviridova E., Rezacova P., Bondar A., Veverka V., Novak P., Schenk G., Svergun D.I., Kuta Smatanova I. and Bumba L.: Structural basis of the interaction between the putative adhesion-involved and iron-regulated FrpD and FrpC proteins of Neisseria meningitides. Sci. Rep. 7, pages 14, 40408 (2017). DOI: 10.1038/srep40408.

 

2016

Brezovsky* J., Babkova* P., Degtjarik O., Fortova A., Gora A., Iermak I., Rezacova P., Dvorak P., Kuta Smatanova I., Prokop Z., Chaloupkova R. and Damborsky J.: Engineering a de novo transport tunnel. ACS Catalysis 6, 7597-7610 (2016). DOI: 10.1021/acscatal.6b02081

Degtjarik O., Brynda J., Ettrichova O., Kuty M., Sinha D., Kuta Smatanova I., Carey J., Ettrich R., Řeha D.: Quantum calculations indicate effective electron transfer between FMN and benzoquinone in a new crystal structure of E. coli WrbA. Journal of Physical Chemistry B120 (22): 4867–4877 (2016). DOI: 10.1021/acs.jpcb.5b11958

 

2015

Einspahr H., Kuta Smatanova I., Betzel Ch. and Mesters J.: Introduction to selected articles from the 15th ICCBM. Acta Crystallographica Section F, Volume 71, Issue 7, page 805 (2015). DOI: 10.1107/S2053230X15012534

Iermak, I., Degtjarik, O., Steffler, F., Sieber, V. and Kuta Smatanova, I.: Crystallization behaviour of glyceraldehyde dehydrogenase from Thermoplasma acidophilum. Acta Cryst. F71, Volume 71, Part 12, pages. 1475-1480 (2015). DOI:10.1107/S2053230X15020270

Csefalvay E, Lapkouski M, Guzanova A, Csefalvay L, Baikova T, Shevelev I, Bialevich V, Shamayeva K, Janscak P, Kuta Smatanova I, Panjikar S, Carey J, Weiserova M, Ettrich R: Functional Coupling of Duplex Translocation to DNA Cleavage in a Type I Restriction Enzyme. PLoS ONE 10(6): e0128700 (2015).  DOI:10.1371/journal.pone.0128700

Liskova V., Bednar D., Prudnikova T., Rezacova P., Koudelakova T., Sebestova E., Kuta Smatanova I., Brezovsky J., Chaloupkova R., Damborsky J.: Balancing the stability-activity trade-off by fine-tuning dehalogenase access tunnels. ChemCatChem 7, 648 –659 (2015). DOI: 10.1002/cctc.201402792

 

2014

Chaloupkova R., Prudnikova T., Rezacova P., Prokop Z., Koudelakova T., Daniel L., Brezovsky J., Ikeda-Ohtsubo W., Sato Y., Kuty M., Nagata Y., Kuta Smatanova I., Damborsky J.: Structural and functional analysis of a novel haloalkane dehalogenase with two halide-binding sites, Acta Cryst. D70, 1884–1897 (2014). DOI:10.1107/S1399004714009018

Sykora J., Brezovsky J., Koudelakova T., Lahoda M., Fortova A., Chernovets T., Chaloupkova R., Stepankova V., Prokop Z., Kuta Smatanova I., Hof M., Damborsky J.: Dynamics and hydration explain failed functional transformation in dehalogenase design, Nature Chemical Biology, Vol. 10, No. 6, s. 428-430 (2014). ISSN 1552-4450, DOI:10.1038/nchembio.1502

Bumba L., Sviridova E., Kutá Smatanová I., Řezáčová P., Veverka V.: Backbone resonance assignments of the outer membrane lipoprotein FrpD from Neisseria meningitidis. Biomol NMR Assign 8, Issue 1, 53-55 (2014). ISSN 1874-2718, Published online 09 December 2012, DOI: 10.1007/s12104-012-9451-5

Lahoda M., Mesters J.R., Stsiapanava A., Chaloupkova R., Kuty M., Damborsky J., Kuta Smatanova I.: Crystallographic analysis of 1,2,3–trichloropropane biodegradation by haloalkane dehalogenase DhaA31. Acta Cryst. D70, 209-217 (2014). DOI:10.1107/S1399004713026254

 

2013

Kishko I., Carey J., Reha D., Brynda J., Winkler R., Harish B., Guerra R., Ettrichova O., Kukacka Z., Sheryemyetyeva O., Novak P., Kuty M., Kuta Smatanova I., Ettrich R, Lapkouski M.: 1.2 Å resolution crystal structure of Escherichia coli WrbA holoprotein. Acta Cryst. D69, Part 9, pages 1748-1757 (2013). DOI:10.1107/S0907444913017162

 Tratsiak K., Degtjarik O., Drienovska I., Chrast L., Rezacova P., Kuty M., Chaloupkova R., Damborsky J., Kuta Smatanova I.: Crystallographic analysis of new psychrophilic haloalkane dehalogenases: DpcA from Psychrobacter cryohalolentis K5 and DmxA from Marinobacter sp. ELB17. Acta Cryst. F69, 683-688 (2013). DOI:10.1107/S1744309113012979

Degtjarik O., Chaloupkova R., Rezacova P., Kuty M., Damborsky J., Kuta Smatanova I.: Differences in crystallization of two LinB variants from Sphingobium japonicum UT26. Acta Cryst F69, Part 3, 284-287 (2013). DOI:10.1107/S1744309113002467

Degtjarik O., Dopitova R., Puehringer S., Nejedla E., Kuty M., Weiss M., Hejatko J., Janda L., Kuta Smatanova I.: Cloning, Expression, Purification, Crystallization and Preliminary X-ray Diffraction Analysis of AHP2, a signal transmitter protein from Arabidopsis thaliana. Acta Cryst F69, 158-161 (2013). DOI:10.1107/S174430911205186X

Koudelakova, T., Chaloupkova, R., Brezovsky, J., Prokop, Z., Sebestova, E., Hesseler, M., Khabiri, M., Plevaka, M., Kulik, D., Kuta Smatanova, I., Rezacova, P., Ettrich, R., Bornscheuer, U. T., Damborsky, J.: Engineering Enzyme Stability and Resistance to Organic Co-solvent by Access Tunnel Modification. Angewandte Chemie International Edition 52, 1959-1963 (2013). DOI: 10.1002/anie.201206708

 

2012

Kopecky V Jr, Kohoutova J, Lapkouski M, Hofbauerova K, Sovova Z, Ettrichova, O., Gonzales-Perez, S., Dulebo, A., Kaftan, D., Kuta Smatanova, I., Revuelta, J.L., Arellano, J.B., Carey, J., Ettrich R.: Raman Spectroscopy Adds Complementary Detail to the High-Resolution X-Ray Crystal Structure of Photosynthetic PsbP from Spinacia oleracea. PLoS ONE 7(10): e46694 (2012). DOI:10.1371/journal.pone.0046694

Nemcovicova I. and Kuta Smatanova I.: Chapter 11: Alternative Crystallization Technique: Cross Influence Procedure (CIP). In the Crystallization and Materials Science of Modern Artificial and Natural Crystals, Pages 249-276, Edited by: Elena Borisenko, ISBN 978-953-307-608-9, Publisher: InTech (January 2012)

 

2011

Lahoda M., Chaloupkova R., Stsiapanava A., Damborsky J., Kuta Smatanova I.: Crystallization and crystallographic analysis of the Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13064 mutant DhaA31 and its complex with 1, 2, 3-trichloropropane. Acta Cryst F67, 397-400 (2011). DOI: 10.1107/S1744309111001254

Stsiapanava A., Chaloupkova R., Fortova A., Brynda J., Weiss M., Damborsky J., Kuta Smatanova I.: Crystallization and preliminary X-ray diffraction analysis of the wild type haloalkane dehalogenase DhaA and the variant DhaA13 complexed with different ligands. Acta Cryst F67, 253-257 (2011). DOI: 10.1107/S1744309110051286

Prudnikova, T., Chaloupkova, R., Sato, Y., Nagata, Y., Degtjarik, O., Kuty, M., Rezacova, P., Damborsky, J., Kuta Smatanova, I.: Development of a Crystallization Protocol for the  DbeA1 Variant of Novel Haloalkane Dehalogenase from Bradyrhizobium elkani USDA94. Crystal Growth and Design 11, 516-519 (2011). DOI: 10.1021/cg1013363

 

2010

Sviridova E., Bumba L., Řezacova P., Prochazkova K., Kavan D., Bezouska K., Kuty M., Sebo P., Kuta Smatanova I.: Crystallization and preliminary crystallographic characterization of the iron-regulated outer membrane lipoprotein FrpD from Neisseria meningitidis. Acta Cryst F66, 1119-1126 (2010). DOI: 10.1107/S174430911003215X

Stsiapanava, A., Dohnalek, J.,  Gavira, J. A., Kuty, M., Koudelakova, T., Damborsky, J. and Kuta Smatanova, I.: Atomic resolution studies of haloalkane dehalogenases DhaA04, DhaA14 and DhaA15 with engineered access tunnels. Acta Cryst D66, 962-969 (2010).  DOI: 10.1107/S09074449100027101

Prudnikova T., Gavira J.A., Řezáčová P., Pineda Molina E., Hunalová I., Sviridova E., Shmidt V., Kohoutová J., Kutý M., Kaftan D., Vácha F., García-Ruiz J.M., Kutá Smatanová I.: Towards the crystallization of photosystem II core complex from Pisum sativum L. Cryst. Growth Des. 10 (8) 3391-3396 (2010). DOI: 10.1021/cg901593x

 

2009

Klvana M.; Pavlova M.; Koudelakova T.; Chaloupkova R.; Dvorak P.; Stsiapanava A.; Kuty M.; Kuta-Smatanova I.; Dohnalek J.; Kulhanek P.; Wade R.C.; Damborsky J.: Pathways and Mechanisms for Product Release in the Engineered Haloalkane Dehalogenases Explored using Classical and Random Acceleration Molecular Dynamics Simulations. J. Mol. Biol. 392, 1339-1356 (2009). DOI:10.1016/j.jmb.2009.06.076

Wolfova J., Kuta Smatanova I., Brynda J., Mesters J.R., Lapkouski M., Kuty M., Natalello A., Chatterjee N., Chern S-Y., Ebbel E., Ricci A., Grandori R., Ettrich R., Carey J.: Structural organization of WrbA in apo- and holoprotein crystals. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics 1794, 1288-1298 (2009). DOI: 10.1016/j.bbapap.2009.08.001. (The cover picture of this issue was selected from our paper)

Kohoutová J., Kopecký Jr. V., Lapkouski M., Hofbauerová K., Sovová Ž, González-Pérezc S., Kutá Smatanová I., Revuelta J.L., Arellano J.B., Ettrich R.: Structural analysis of extrinsic PsbP protein of PSII from Spinacea oleracea and its interaction with the oxygen-evolving complex. FEBS Journal 276, 146-147 (2009).

Lapkouski M., Panjikar S., Janscak P., Kuta Smatanova I., Carey J., Ettrich R., Csefalvay E.: Structure of the motor subunit and translocation model for EcoR124I restriction-modification complex. Nature Structural & Molecular Biology 16(1), 94-5 (2009). Epub 2008 Dec 14. DOI: 10.1038/nsmb.1523

Prudnikova T., Mozga T., Rezacova R., Chaloupkova R., Sato Y., Nagata Y., Brynda J., Kuty M., Damborsky J. and Kuta Smatanova I.: Crystallisation and preliminary X-ray analysis of a novel haloalkane dehalogenase DbeA from Bradyrhizobium elkani USDA94. Acta Cryst. F65, 353-356 (2009). DOI: 10.1107/S1744309109007039

Kohoutová J., Kutá Smatanová I., Brynda J., Lapkouski M., Revuelta J.L., Arellano J.B., Ettrich R.: Crystallization and preliminary crystallographic characterization of the extrinsic PsbP protein of photosystem II from Spinacia oleracea. Acta Cryst. F65, 111-115 (2009). DOI: 10.1107/S1744309108040578

Wolfová J., Brynda J., Mesters J.R., Ettrich R., Carey J., Kutá Smatanová I.: Structural changes of tetrameric flavoprotein WrbA upon flavin binding. Materials Structure 16, 2a, k56-57 (2009).

 

2008

Wolfová J., Brynda J., Mesters J.R., Carey J., Grandori R. and Kutá Smatanová I.: Crystallographic study of Escherichia coli favoprotein WrbA, a new NAD(P)H-dependent guinine oxidoreductase. Materials Structure 15, 1, 55-57 (2008).

Stsiapanava A., Koudelakova T., Lapkouski M., Pavlova M., Damborsky J. and Kuta Smatanova I.: Crystals of DhaA mutants from Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13064 diffracted to ultra high resolution: crystallization and preliminary diffraction analysis. Acta Cryst. F64, 137-140 (2008). DOI: 10.1107/S1744309108002066

 

2007-1997

Tomčová I. and Kutá Smatanová I.: Copper co-crystallization and divalent metal salts cross-influence effect – a new optimisation tool improving crystal morphology and diffraction quality. Journal of Crystal Growth 306, 383-389 (2007). DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2007.05.054

Wolfová J., Mesters J.R., Brynda J., Grandori R., Natalello A., Carey J. and Kutá Smatanová I.: Crystallization and preliminary diffraction analysis of E. coli WrbA in complex with its cofactor flavin mononucleotide. Acta Cryst. F63, 571-575 (2007). DOI: 10.1107/S1744309107026103

Lapkouski M., Panjikar S., Kuta Smatanova I. and Csefalvay E.: Purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of the HsdR subunit of the EcoR124I endonuclease from E. coli. Acta Cryst. F63, 582-585 (2007). DOI: 10.1107/S174430910702622X

Carey J., Brynda J., Wolfová J., Grandori R., Gustavsson T., Ettrich R.H., Kutá Smatanová I.: WrbA bridges bacterial flavodoxins and eukaryotic NAD(P)H:quinone oxidoreductases. Protein Science 16, 10, 2301-2305 (2007). DOI: 10.1110/ps.073018907. (The cover picture of this issue was selected from our paper)

Tomčová I. and Kutá Smatanová I.: Cross-crystallization as a new optimization tool of crystallization procedures. Materials Structure 14, 1, 3-5 (2007). (The cover picture of this issue was selected from our paper)

Prudnikova T., Kutý M., Gavira J.A., Palenčár P., Vácha F., Řezáčová P., Garcia-Ruiz J.M. and Kutá Smatanová I.: Crystallization and structure-functional study of the photosystem II from higher plants. Materials Structure 14, 1, 5-7 (2007).

Kutá Smatanová I., Gavira J.A., Řezáčová P., Vácha F., García-Ruiz J.M.: New techniques for membrane protein crystallization tested on photosystem II core complex of Pisum sativum. Photosynthesis Research 90 (3), 255-259 (2006). DOI: 10.1007/s11120-007-9131-y

Tomčová I., Mamede Branca R.M., Bodó G., Bagyinka C. and Kutá Smatanová I.: Cross-crystallization and preliminary diffraction analysis of a novel di-heme cytochrome c4. Acta Cryst. F62, 820-824 (2006). DOI: 10.1107/S1744309106027710

Wolfova J., Grandori R., Kozma E., Chatterjee N., Carey J. and Kuta Smatanova I.: Crystallization of the flavoprotein WrbA optimized by using additives and gels. Journal of Crystal Growth 284, 3-4, 502-505 (2005). DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2005.07.043

Hogg T., Kuta Smatanova I., Bezouska K., Ulbrich N. and Hilgenfeld R.: Sugar-mediated lattice contacts in crystals of a plant glycoprotein. Acta Cryst. D58, 1734-1739 (2002). DOI: 10.1107/S0907444902014506

Oakley A.J., Prokop Z., Bohac M., Kmunicek J., Jedlicka T., Monincova M., Kuta Smatanova I., Nagata Y., Damborsky J., Wilce M.C.J.: Exploring the structure and activity of Haloalkane Dehalogenase from Sphingomonas paucimobilis UT26: Evidence for product and water mediated inhibition. Biochemistry 41, 4847-4855 (2002). DOI: 10.1021/bi015734i

Marek, J., Vevodova, J., Kuta Smatanova, I., Nagata, J., Svensson, L.A, Newman, J., Takagi, M. and Damborsky, J.: Crystal Structure of the Haloalkane Dehalogenase from Sphingomonas paucimobilis UT26. Biochemistry 39, 14082-14086 (2000). DOI: 10.1021/bi001539c

Schwendt, P., Svancarek, P., Smatanova, I. and Marek, J.: Stereospecific formation of alpha-Hydroxylato Oxo Peroxo Complexes of Vanadium(V). Crystal Structure of  (NBu4)2[V2 O2(O2)2 (L-lact)2].2H2O and (NBu4)2[V2 O2(O2)2 (D-lact)(L-lact)].2H2O. Journal of Inorganic Biochemistry 80, 59-64 (2000). DOI: 10.1016/S0162-0134(00)00040-4

Smatanova, I.K., Marek, J., Svancarek, P., Schwendt, P. :Bis(tetra-n-butylammonium)Bis[(mandelato)oxo-(peroxo)vanadate(V)] mandelic acid solvate. Acta Cryst. C56, 154-155 (2000). DOI: 10.1107/S0108270199013475

Svancarek, P., Schwendt, P., Tatiersky, J., Smatanova, I. and Marek, J.: Oxo Peroxo Glycolato Complexes of Vanadium (V). Crystal Structure of  (NBu4)2[V2O2(O2)2(C2H2O3)2].H2O. Monatshefte für Chemie 131, 145-154 (2000). DOI: 10.1007/PL00010301

Smatanova, I., Nagata, Y., Svensson, L. A., Takagi, M. and Marek, J.: Crystallization and preliminary X-ray diffraction analysis of haloalkane dehalogenase LinB from Sphingomonas paucimobilis UT26. Acta Cryst. D55, 1231-1233 (1999). DOI: 10.1107/S090744499900459X

Smatanova, I., Marek, J., Svancarek, P., Schwendt, P. : Bis(tetra-n-butylammonium) Bis[(methyllactato) dioxo-vanadate(V)] Dihydrate. Acta Cryst. C54, 1249 1251 (1998). DOI: 10.1107/S0108270198003424

Svancarek, P., Smatanova, I., Schwendt, P., Marek, J.: Vanadium (V) peroxo complexes with alpha-hydroxycarboxylates as heteroligands. Chemické listy, 91 (9), 632-632 (1997).

 

Studenti, kteří pracovali a pracují v LSCH

Studenti Bc. studia: Marie Kubátová, Anna Koutská, Rudolf Binder, Matouš Křiváček, Vendula Flanderová, Kristýna Rejžková, Ivana Berková, Petra Havlíčková, Tomáš Štěpánek, Jiří Emmer, Pavel Malcher, Jakub Jung, Martin Papež, Josef Řežábek, Pavel Němec

 

Studenti Mgr. studia: Bc. Kateřina Machulová, Bc. Žaneta Reindlová, Bc. Petra Havlíčková, Bc. Kristýna Rejžková, Bc. Pavel Malcher, Bc. Julie Wolfová, Bc. Jiří Emmer

Studenti PhD studia: Mgr. Petra Havlíčková, Mgr. Barbora Kaščáková, Mgr. Anastassia Shaposhnikova, Mgr. Andrii Mazur, Mgr. Katsiaryna Tratsiak, Mgr. Iuliia Iermak, Mgr. Oxana Degtjarik, Mgr. Ekaterina Sviridova, Mgr. Maryna Lahoda, Mgr. Alena Stsiapanava, Mgr. Julie Wolfová, Mgr. Ivana Tomčová

 

Učebnice a výukový materiál:

 Michal Kutý, Ivana Kutá Smatanová: Chemie v příkladech - český učební text pro studenty 1. roč. FROV (tištěná verze)

 Ivana Kutá Smatanová, Michal Kutý: Laboratorní cvičení z chemie - český učební text pro studenty 1. roč. FROV (tištěná verze)

 Ivana Kutá Smatanová: Crystallization of biological macromolecules – anglický učební text pro studenty s návody k praktickým cvičením (elektronická verze)

 Ivana Kutá Smatanová: Krystalizace biologických makromolekul – český učební text pro studenty (elektronická verze)