O Ústavu fyziky

Ústav fyziky PřF JU sídlí v budově C, dokončené v roce 2013, včetně praktikových laboratoří (fyzikální laboratoře, laboratoř elektroniky a audiotechniky, laboratoř elektrotechniky a automatizace),  výzkumných laboratoří (optická laboratoř, laboratoř plazmatu, laboratoř elektroniky a audiotechniky), výpočetních klastrů a pracoven pro zaměstnance a studenty. Toto zázemí je k dispozici  studentům bakalářských oborů (Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Biofyzika, Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika), magisterských oborů (Fyzikální měření a modelování, Učitelství fyziky pro SŠ, Biofyzika) a doktorského oboru Biofyzika.

Aktuality

  • Dr. Jiří Kratochvíl z UFY získal významné ocenění Česká hlava
    RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. z Ústavu fyziky PřF JU dosáhl ocenění Česká hlava v kategorii Doctorandus za technické vědy, a to za výzkum v oblasti nanomateriálů pro biolékařské aplikace. >

  • Přípravný kurz fyzikální olympiády kategorie A-D
    Ústav fyziky tak jako každý rok pořádá přípravné kurzy pro řešitele fyzikální olympiády kategorie A-D. Kontaktni osobou je Dr. Václav Šlouf. >

  • Ústav fyziky PřF JU se zapojuje do boje proti koronaviru
    Dr. Jiří Kratochvíl, z Ústavu fyziky PřF JU získal projekt TAČR GAMA 2 - Antivirové povrchy pro zdravotnický materiál, který je společným projektem Laboratoře fyziky plazmatu a nanotechnologií a Laboratoře aplikované biochemie na Ústavu chemie a zabývá se vývojem nových materiálů pro preventivní opatření proti přenosu viru s důrazem na rod betakoronavirů (CoV), jejichž podmnožinou je i COVID-19. >

Rychlý kontakt

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Ústav fyziky
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

vedoucí ústavu fyziky
email: pjelinek@prf.jcu.cz, tel: +420 387 776 261


Magdalena Kučerová
sekretářka ústavu fyziky
email: kucerovam@prf.jcu.cz, tel: +420 387 776 247
bamed
Bosch
Leasing
Rhode Schwarz
Cosmetics