O katedře fyziky

Katedra fyziky PřF JU sídlí v budově C, dokončené v roce 2013, včetně praktikových laboratoří (fyzikální laboratoře, laboratoř elektroniky a audiotechniky, laboratoř elektrotechniky a automatizace),  výzkumných laboratoří (optická laboratoř, laboratoř plazmatu, laboratoř elektroniky a audiotechniky), výpočetních klastrů a pracoven pro zaměstnance a studenty. Toto zázemí je k dispozici  studentům bakalářských oborů (Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Biofyzika, Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika), magisterských oborů (Fyzikální měření a modelování, Učitelství fyziky pro SŠ, Biofyzika) a doktorského oboru Biofyzika.

Aktuality

Rychlý kontakt

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

vedoucí katedry fyziky
email: pjelinek@prf.jcu.cz, tel: +420 387 776 261


Magdalena Kučerová
sekretářka katedry fyziky
email: kucerovam@prf.jcu.cz, tel: +420 387 776 247
bamed
Bosch
Leasing
Rhode Schwarz
Cosmetics