Harmonogram státních závěrečných zkoušek na UFY

11.01.2019

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských a magisterských prací na UFY PřF JU

SZZ
  • SZZ (2156.992KB)

    Harmonogram státních závěrečných zkoušek na UFY