Menu

Nová skripta na Ústavu fyziky a biofyziky


Na Ústavu fyziky a biofyziky byla vydána nová skripta s názvem "Magnetohydrodynamické vlny a oscilace ve sluneční koróně", jejichž autorem je RNDr. Petr Jelínek, Ph.D. Skripta pokrývají problematiku vln a oscilací v plazmatu sluneční koróny. Sloužit budou především studentům předmětů UFY/AST - Astronomie a astrofyzika a UFY/PFA - Plazmová fyzika a astrofyzika. Uplatnění ale také mohou najít při studiu fyziky plazmatu a nebo modelování ve fyzice plazmatu.

V případě zájmu o skripta kontaktujte autora.