Menu

Exkurze na AsÚ AV ČR v Ondřejově a na ÚFP AV ČR v Praze

Ve dnech 5.11-6.11.2015 proběhla každoroční exkurze na Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově, které se účastnili studenti předmětu UFY/AST - Astronomie a astrofyzika a dále exkurze na Ústav fyziky plazmatu a Fyzikální ústav AV ČR v Praze v rámci předmětu UFY/PFA - Plazmová fyzika a astrofyzika.


Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově, 5.11.2015

Astronomický ústav AV ČR patří mezi naše nejvýznamnější pracoviště v oboru astronomie a astrofyziky. V rámci předmětu UFY/AST - Astronomie a astrofyzika studenti každoročně absolvují exkurzi na pracoviště tohoto ústavu v Ondřejově. Během této exkurze projdou všemi pracovišti tak, kam se běžný návštěvník nedostane a mohou vidět na vlastní oči unikátní přístroje pro výzkum Vesmíru a diskutovat s experty na jednotlivých pracovištích o věcech, které je zajímají.


Studenti u 65-cm dalekohledu Oddělení meziplanetární hmoty, používaného k pozorování planetek a jejich fotometrii.

Studenti u kopule největšího zrcadlového dalekohledu v České republice.  Dalekohled o průměru primárního zrcadla 2m je používán Stelárním oddělením k pořizování spekter hvězd.

Poté následovala exkurze na sluneční oddělění AsÚ AV ČR. Na snímku přednáší Dr. Pavel Kotrč o historii hvězdárny a práci na slunečním oddělení.

V programu byla také návštěva historického Astronomického muzea V. Šafaříka. Zde na fotografii s refraktometrem a pasážníkem.

Poslední část exkurze po slunečním oddělení byla návštěva radioteleskopu RT 5, používaného pro pozorování Slunce v rádiovém oboru spektra.

Nakonec studenti navštívili oddělení meziplanetární hmoty.

Ústav fyziky plazmatu a Fyzikální ústav AV ČR v Praze, 6.11.2015

Druhý den se připojily další dvě studentky a začala exkurze na Ústavu fyziky plazmatu a Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze. Zde se studenti nacházejí u modelu přístroje Tokamak (vlevo) a přímo u přístroje (vpravo) na kterém se provádějí experimenty, které nám umožňují pochopit procesy, odehrávající se v horkém plazmatu. To je důležité pro konstrukci přístroje, který by v budoucnu měl být zdrojem energie pro lidstvo.

Druhá část exkurze probíhala u laseru PALS (Prague Asterix Laser System).

RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.