Přednáška o solarografii na UFY PřF JU

03.05.2018