Společný seminář UFY PřF JU a AsÚ AV ČR v Ondřejově

13.09.2018

Přednáška Dr. Pradeepa Kumara Kayshapa

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku našeho kolegy z Ústavu fyziky Dr. Pradeepa Kumara Kayshapa, který na našem ústavu pracuje díky projektu Rozvoj JU – Mezinárodní mobility (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364). Přednáška s názvem Activities/Features within the Interface-Region using IRIS Spectroscopic Observations, proběhne ve čtvrtek 27.9.2018 od 11:00 v seminární místnosti Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově.