Soutěž Inovace

04.05.2021

V celouniverzitní soutěži Nejlepší inovace Jihočeské univerzity za období 2016-2020 zvítězilo řešení L. Ptáčka z katedry fyziky.


V rámci celouniverzitní soutěže Nejlepší inovace Jihočeské univerzity za období 2016-2020 zvítězilo řešení L. Ptáčka z katedry fyziky a M. Nováka z katedry informatiky. Týká se dálkové regulace elektronických přístrojů s využitím servomotoru. Je chráněno českým patentem CZ307875.B6, současně probíhá jeho posuzování pro udělení evropského patentu. Slavnostní předání ocenění proběhne 13.5.2021 na půdě rektorátu Jihočeské univerzity.