Získání užitného vzoru v naší laboratoři Elektroniky a akustiky

18.10.2018

Dr. Ptáček z naší laboratoře Elektroniky a akustiky získal spolu s Dr. Novákem z Ústavu aplikované informatiky přiznání užitného vzoru Patentovým úřadem České republiky.


Získaný užitný vzor (2018-35208, 32167) se týká zařízení dálkového ovládání elektronických přístrojů, zejména analogových hudebních zesilovačů. Práce na jeho získání trvala bezmála dva roky a probíhala v naší laboratoři Elektroniky a akustiky. Díky kvalitnímu vybavení naší laboratoře bylo možné provádět rozsáhlá testování na velkém množství přístrojů a zkoušení optimálních postupů. Zásadním požadavkem byla co největší univerzálnost finálního řešení.
Práce byla zastřešena projektem TAČR-GAMA, Kanceláře transferu a technologií (KTT) Jihočeské univerzity.

Ilustrační foto