Mechatronika na Jihočeské univerzitě


Mechatronika je moderní technický obor který vzájemně kombinuje mechanické stroje s elektronikou a inteligentním počítačovým řízením. Bakalářský obor Mechatronika je akreditován v úzké spolupráci Přírodovědecké fakulty JU, Fakulty strojní ČVUT a výrobní společnosti Robert Bosch České Budějovice. Důvodem spolupráce je zajištění vysoké úrovně teoretické výuky i praktické přípravy v reálném provozu.  

  • čtyřletý technický bakalářský obor

  • výuka probíhá na Přírodovědecké fakultě JU

  • výuka odborných technických předmětů zajištěna specialisty z ČVUT a Robert Bosch

  • realizován v prezenční i kombinované formě studia

  • na obor Mechtronika již nebudou od ak. roku 2018/19 přijímáni noví studenti.
  • zájemcům o studium technických oborů na naší fakultě doporučujeme obor Měřící a výpočetní technika

            

Předmětová skladba studijního oboru Mechatronika

Témata závěrečných bakalářských prací

Organizace výuky pro studenty (rozvrh)

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce

Kontakt:

doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.

koordinátor pro studijní obor Mechatronika
e-mail:   stranak (zavináč) prf.jcu.cz
tel:          +420 387 776 269