Fakta o Mechatronice


Prezentace shrnující hlavní informace - Den otevřených dveří 2016 (download).

obor:                                     čtyřletý bakalářský obor (Bc.)

garant oboru:                       společný obor Přírodovědecké fakulty JU, Fakulty strojní ČVUT v Praze a společnosti Robert Bosch České Budějovice

formy studia:                        prezenční („denní“)

                                               kombinovaná („dálkové studium“)

výuka prezenční:                  podle týdenního rozvrhu s denní docházkou

výuka kombinovaná:            odpolední blok (cca 13:00 -20:00) jedenkrát týdně + samostudium                            

organizace výuky:                zimní semestr: říjen – leden (13 týdnů)

                                                letní semestr:   únor – květen (14 týdnů)

místo výuky:                          Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v ČB

přijímací řízení:                       a) bez přijímacího řízení pokud zájemce absolvovat 3 roky výuky matematiky a 2 roky výuky fyziky na SŠ

                                                  b) v případě nesplnění těchto kritérií přijímací test z předmětu (předmětů) v rozsahu osnov SŠ

perspektiva:                             a) snadné uplatnění na trhu práce (např. Bosch České Budějovice)

                                                  b) další pokračování ve studiu  - např. Fakulta strojní ČVUT, navazující magisterský (Ing.) obor Mechatronika